Becsérték
1 085 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:5 nap, 12 óra és 46:18

Ismertető

Meusburger MPS-3 (XXV-007 frsz-ú) félpótkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Meusburger MPS-3 (XXV-007 frsz-ú) félpótkocsi. Korrodált alváz, a ponyva és a felépítmény elhanyagolt állapotú. Világító berendezései épek.

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 08:01
Pályázat vége
2021. 10. 26. | 08:01
Ügyszám
1. Fpk. 381
EÉR azonosító
P2451972
Becsérték
1 085 000 Ft
Minimálár
1 085 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em.
Cégjegyzékszám
13-09-186206

Adós adatai

Cégnév
JÁKA-TRANSPORT Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
4130 Derecske, Arany János utca 64.
Cégjegyzékszám
09-06-008565

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1. Fpk. 381 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 08 óra 01 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732) felszámoló által a JÁKA-TRANSPORT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-008565, székhely: 4130 Derecske, Arany János utca 64.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451972.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. 2 em., levelezési cím: 1593 Budapest, hrsz. Pf.: 732), mint a(z) JÁKA-TRANSPORT Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-008565, székhely: 4130 Derecske, Arany János utca 64.) Debreceni Törvényszék 1. Fpk. 381/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451972
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 26. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 54 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a felszámoló Takarékbanknál vezetett: 73609155-10227660 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Jáka-Transport Bt. f.a. - bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Meusburger MPS-3 (XXV-007 frsz-ú) félpótkocsi. Korrodált alváz, a ponyva és a felépítmény elhanyagolt állapotú. Világító berendezései épek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 085 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 085 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Meusburger MPS-3 (XXV-007 frsz-ú) félpótkocsi.

Típus: Jármű
Modell: MPS-3
Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi
Gyártási idő: 2003.
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 085 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Debrecenben, 2021. október 19-én 10-11 óra között. Előre bejelentkezni a +36309850776 telefonszámon lehet előző nap délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az ingóság értékesítése fordított áfás szabályok szerint történik. A minimál ár és az ajánlati ár is nettóban értendőek!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötést követő 10 napon belül, egy összegben, átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon első hirdetése, amelyben a becsérték a minimálár 100 %-a. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Jáka-Transport Bt. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/ingóságokat megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 5eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451972/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451972#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 10. 08. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok