A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 15. 18:39

Ismertető

Nagy teljesítményű nyomda/másológép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

RICOH PRO C9100 -4 színes digitális nyomdai készülék

Pályázat kezdete
2021. 09. 30. | 18:38
Pályázat vége
2021. 10. 15. | 18:39
Ügyszám
10. Fpk. 723
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2453178
Becsérték
18 000 000 Ft
Minimálár
9 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1115 Budapest, Keveháza utca 3.
Cégjegyzékszám
01-09-359324

Adós adatai

Cégnév
Olcsó Gyors Nyomda Kft. f. a. „f.a.”
Székhely
2116 Csomád , Kossuth Lajos utca 79.
Cégjegyzékszám
13-09-160923

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10. Fpk. 723 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 15. 18 óra 39 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359324, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest, Egyetem utca 9.) felszámoló által a Olcsó Gyors Nyomda Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-160923, székhely: 2116 Csomád , Kossuth Lajos utca 79.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10. Fpk. 723 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 30. 18 óra 38 perckor, a EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359324, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest, Egyetem utca 9.) felszámoló által a Olcsó Gyors Nyomda Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160923, székhely: 2116 Csomád , Kossuth Lajos utca 79.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2453178.

Pályázati Hirdetmény

A(z) EC-CONT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359324, székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3., levelezési cím: 1525 Budapest, Egyetem utca 9.), mint a(z) Olcsó Gyors Nyomda Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-160923, székhely: 2116 Csomád , Kossuth Lajos utca 79.) Budapest Környéki 10. Fpk. 723/2019/12. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2453178
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 30. 18 óra 38 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 15. 18 óra 39 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat beadási határidejéig be kell érkezni adós bankszámlájának hiányában a felszámoló szervezet 65100118-16265590 számú számlájára "Olcsó Gyors Nyonda - Ajánlati biztosíték " megjelöléssel. A befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítják, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

RICOH PRO C9100 -4 színes digitális nyomdai készülék

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: RICOH PRO C9100 -4 színes digitális nyomdai készülék

Típus: Irodagép, irodaszer
Gyártmány: RICOH PRO C9100
Gyártási idő: 2017.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 18 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintés időpontjának egyeztetésére az EER felületen feltett kérdés-felelet formájában van lehetőség. A Pályázati kiírás időtartama alatt a felszámoló 1 esetben teszi lehetővé az eszközök megtekintését munkanapon 11 és 13 óra közötti időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa fizetése a fordított adózás szabályai szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv.49/A.§. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 30 napon belül kell teljesíteni

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történő benyújtási határidejét követő 15 napon belül a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kifizetését követően 15 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megköti, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1%-át mint jutalékot megfizeti, továbbá a vételárat szerződéskötést követő 30 munkanapon belül átutalja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 10 napon belül bontja és ezt követő 10 napon belül értékeli. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló elkészíti és szkennelt változatát az EÉR rendszer felületére feltölti.A felszámolási eljárásban a hirdetés harmadik alkalommal jelenik meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2453178/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 15. | 18:39 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 30. | 18:38 || A pályázat megkezdődött.