Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 10. 22. 10:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 10. 22. 10:00

Ismertető

FOM ADIR C multifunkciós CNC megmunkáló központ 3.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

FOM ADIR C multifunkciós CNC megmunkáló központ (gyártó: FOM Industrie)

Jelentkezési határidő
2021. 10. 21. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 22. | 10:00
Pályázat vége
2021. 11. 08. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.72/2020
EÉR azonosító
P2453500
Becsérték
12 600 000 Ft
Minimálár
8 820 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Gemini Censor Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-272562

Adós adatai

Cégnév
PANNON PUR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1
Cégjegyzékszám
01 09 351990

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 9.Fpk.72/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Pályázati Hirdetmény

A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) PANNON PUR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 351990, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36. al em. 1) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.72/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2453500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 22. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 378 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

FOM ADIR C multifunkciós CNC megmunkáló központ (gyártó: FOM Industrie)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 820 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FOM ADIR C multifunkciós CNC megmunkáló központ

Típus: Ipari gép
Gyártmány: FOM
Gyártási idő: 2019.
Állapot: Újszerű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 12 600 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközök az EER rendszeren történt előzetes bejelentkezés alapján 2021. október 14. (csütörtök) 11:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthetők meg Kiskunhalas, Tinódi utca 25. szám alatt. A megtekintésén való részvételi szándékot legkésőbb 2021. október 13. nap (szerda) 15:00 óráig kell az EÉR rendszer felületén bejelenteni. A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a tárgyi eszközök megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre kötelezett pályázókra a fordított ÁFA szabályok, nem ÁFA alanyokra az egyenes ÁFA szabályok érvényesek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni a felszámolás alatt álló gazdasági társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20066136-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet a vételár hiánytalan megfizetését követő 8 napon belül, előre egyeztetett időpontban a tárgyi eszközöket birtokba adja a nyertes pályázó részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem harmadik értékesítési felhívása. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei fenn állnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2453500/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 22. | 10:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.

Kérdések és válaszok

  • || P2453500F2090 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretnék jelentkezni a csütörtöki megtekintésre. Üdvözlettel: Dutat Maxence

  • || P2453500F9983 kommentje:

    A kijelölt időpontban a megtekintésen rész szeretnék venni.Mi a teendőm?

  • || Értékesítő kommentje:

    Üdvözlöm. Rendben. Köszönöm. Nincs egyéb teendője. Felszámoló