Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2021. 11. 08. 08:00
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 11. 08. 08:00

Ismertető

Hajdúhadház belterület, 13740/19 hrsz. alatti kivett telephely, aktuális használata: raktár

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): Hajdúhadház belterület, 13740/19 hrsz. alatti kivett telephely, aktuális használata: raktár. A telekterület 9937 m2, az épület alapterülete 1936 m2. A felépítmény átlagos állapota: felújítandó, építési éve: 60-as évek. Az ingatlan 1/1 tulajdoni arányban az adós társaság tulajdonában áll. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 26 000 000 forint. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 26 000 000 forint. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely Típus: raktár Területe: 9937 m2. Állapota: felújítandó Közművesítettség foka: nem közművesített Tehermentes: nem Értékesítésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 Becsérték: 26 000 000 forint. Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúhadház Ingatlan fekvése: belterület. Helyrajzi szám: 13740/19 Ingatlan postai címe: - Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett telephely Területnagyság: 9937 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege : kivett telephely A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Az ingatlant terheli a Hajdúhadház belterület 13740/18 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok: Tulajdonos neve, címe: HACEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ,,f. a.'', 4242. Hajdúhadház, Sámsoni út 2. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): az ingatlant terheli a tulajdoni lap III/2. pontjában jegyzett 45 000 000 Ft összegű jelzálogjog OTP Bank Nyrt javára, III/3. pontjában jegyzett Elidegenítési és terhelési tilalom az OTP Bank Nyrt javára, III/7. pontjában jegyzett 895 757 Ft összegű végrehajtási jog az UD STAHL RECYCLING Kft javára, III/8. pontjában jegyzett 133 116 653 Ft összegű jelzálogjog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó és Vámigazgatósága javára. Az ingatlan tartozékai: nincs Ingatlan állapota: felújítandó

Jelentkezési határidő
2021. 11. 07. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 08. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 12:00
Ügyszám
5.Fpk.274
EÉR azonosító
P2457667
Becsérték
26 000 000 Ft
Minimálár
26 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Bihar Tax Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.
Cégjegyzékszám
09-09-027226

Adós adatai

Cégnév
HACEM Kft„f.a.”
Székhely
4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.
Cégjegyzékszám
0909014033

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 5.Fpk.274 ügyszámú nyilvános pályázat, a Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.) felszámoló által a HACEM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0909014033, székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bihar Tax Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-027226, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1., levelezési cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.), mint a(z) HACEM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 0909014033, székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámson utca 2.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.274/2020/27. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2457667
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 980 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a HACEM Kft. "fa" Takarékbanknál vezetett 61400155-15013046-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára - pályázat ajánlati biztosíték - közleménnyel úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának megjelölt kezdő ipontja előtt be kell érkeznie, hogy a kezdő időpontot megelőzően 24.00 órával a felszámoló a befizetést ellenőrízni tudja.
A pályázás feltétele lesz tehát a megfelelő ajánlati biztosíték megfizetése.
A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítéknak a befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpotnig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vesz részt.
Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munka-napon belül vissza kell utalnia. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
Hajdúhadház belterület, 13740/19 hrsz. alatti kivett telephely, aktuális használata: raktár.
A telekterület 9937 m2, az épület alapterülete 1936 m2.
A felépítmény átlagos állapota: felújítandó, építési éve: 60-as évek.
Az ingatlan 1/1 tulajdoni arányban az adós társaság tulajdonában áll.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 26 000 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 26 000 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely
Típus: raktár
Területe: 9937 m2.
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: nem közművesített
Tehermentes: nem
Értékesítésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 26 000 000 forint.

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúhadház
Ingatlan fekvése: belterület.
Helyrajzi szám: 13740/19
Ingatlan postai címe: -
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett telephely
Területnagyság: 9937
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege : kivett telephely
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Az ingatlant terheli a Hajdúhadház belterület 13740/18 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos neve, címe: HACEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ,,f. a.'', 4242. Hajdúhadház, Sámsoni út 2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): az ingatlant terheli a tulajdoni lap III/2. pontjában jegyzett 45 000 000 Ft összegű jelzálogjog OTP Bank Nyrt javára, III/3. pontjában jegyzett Elidegenítési és terhelési tilalom az OTP Bank Nyrt javára, III/7. pontjában jegyzett 895 757 Ft összegű végrehajtási jog az UD STAHL RECYCLING Kft javára, III/8. pontjában jegyzett 133 116 653 Ft összegű jelzálogjog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó és Vámigazgatósága javára.
Az ingatlan tartozékai: nincs
Ingatlan állapota: felújítandó

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 26 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 26 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus: raktár
Területe: 9 937 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 26 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúhadház
Ingatlan postai címe: 4242 Hajdúhadház, Sámson út 2.
Területnagyság: 9 937 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: a vagyontárgy megtekinthető 2021. 11.16.-án 10-12 óráig. Eltérő napokon előzetes egyeztetés alapján az alábbi telefonszámon: Keczán Beáta: 20/520-7897

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan irányára áfát nem tartalmaz. Az áfa fizetési kötelezettség a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (áfa tv) 86.§ (1) bekezdés j) pontja szerint alakul.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló több, megfelelő,azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással a HACEM Kft. "fa" Takarékbanknál vezetett 61400155-15013046-00000000 számú pénzforgalmi bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.
Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan és az eszközök birtokba adására a vételár teljes kiegyenlítését követő 15 napon belül kerül sor, amelyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.A pályázatnak tartalmaznia kell:- az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezetőtisztségviselő[k] aláírási címpéldányát),- az ajánlott nettó vételárat,- a fizetés módját, ütemezését, határidejét,- pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti,- nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását,- nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett eszközöket a pályázó megtekintette, azok állapotát megismerte,- nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,- Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1%-a + áfa, de legalább 150 000 Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan 2 határozott idejű bérleti szerződéssel van hasznosítva. Az egyik bérleti szerződés alapján a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2457667/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 08. | 08:00 || A pályázat érvénytelenítve lett.