Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 20. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 20. 08:00

Ismertető

Követeléscsomag

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Követeléscsomag

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 20. | 08:00
Ügyszám
9.Fpk.284
EÉR azonosító
P2458432
Becsérték
129 000 000 Ft
Minimálár
129 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
Hegyalja-Tár Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
3900 Szerencs, Fő út 79..
Cégjegyzékszám
05 09 014337

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 20. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2458432.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) Miskolci Törvényszék 9.Fpk.284/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2458432
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 20. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 870 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat - hirdetményben megjelölt - kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.
Az utalást „Hegyalja-Tár Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, a felszámolószervezet Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára kérjük megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Követeléscsomag

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 129 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 129 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag

A követelés összege: 695 849 273
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 129 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléscsomaghoz kapcsolódó dokumentáció előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Telefonos elérhetőség: 06-1-411-1036, hétfőn és csütörtökön 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@corabil.hu

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követ 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: -a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)- a vagyontárgy pontos megnevezését- egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond - az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást- a vételár-fizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre. A vagyontárgy minimálára 129.000.000 Ft, ami a becsérték 100%-a. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2458432/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 20. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.