A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 12:00

Ismertető

Vésztő külterület 12699 m2 ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vésztő külterület 0468/1 hrsz-ú, 12.669 m2-es ingatlan (kivett udvar;), tulajdoni hányad: 1/1

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
16.Fpk.106
EÉR azonosító
P2460020
Becsérték
12 000 000 Ft
Minimálár
12 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PANNON FELSZAMOLÓ VÁLSÁGKEZELŐ TANÁCSADÓ Kft
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-063050

Adós adatai

Cégnév
Poly Komposit Műanyag Termékeket Gyártó és Kereskedeő Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2040 Budaörs, Templom tér 19.
Cégjegyzékszám
13 09 208489

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.106 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a Poly Komposit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 208489, székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.106 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a Poly Komposit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 208489, székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460020.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243), mint a(z) Poly Komposit Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 208489, székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 19.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.106/2020/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460020
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 930 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Pannon-Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01001377-00300006 számú letéti bankszámlájára, „Poly Komposit ajánlati biztosíték” megjelöléssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vésztő külterület 0468/1 hrsz-ú, 12.669 m2-es ingatlan (kivett udvar;), tulajdoni hányad: 1/1

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vésztő külterület ingatlan

Típus: telek
Területe: 12 669 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 12 669 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vésztő külterület ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): elidegenítési és terhelési tilalom, a jelzálogjog biztosítására, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja a 061-266-0749-es telefonszámon egyeztethető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál az értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló részletfizetési lehetőséget nem biztosít. Az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogosult nincsen. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat benyújtásának módja:Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 16. nap 12 óra.Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 31. nap 12 óraA pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló beszámítást nem fogad el. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Poly Komposit Műanyag Termékeket Gyártó és Kereskedeő Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. „f.a.” részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460020/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2460020F7816 kommentje:

    Az építés alatt levő acélszerkezet milyen paraméterekkel rendelkezik.(hosszúság, szélesség,magasság) ?

  • || P2460020F5025 kommentje: