A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 12:00

Ismertető

Gazdálkodó szervezettel és magánszemélyekkel szemben fennálló követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gazdálkodó szervezettel és magánszemélyekkel szemben fennálló összesen 809.370.000 Ft. értékű követelés A pályázatban szereplő követelés összesen: . 809.370.000 forint, Az iratokba történő betekintést a felszámoló biztosítja a pályázók részére.

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.236
EÉR azonosító
P2460040
Becsérték
809 370 000 Ft
Minimálár
607 027 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PANNON FELSZAMOLÓ VÁLSÁGKEZELŐ TANÁCSADÓ Kft
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-063050

Adós adatai

Cégnév
T.I.S.A. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.
Cégjegyzékszám
09-10-000476

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.236 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a T.I.S.A. Trade Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-10-000476, székhely: 4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.236 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a T.I.S.A. Trade Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-10-000476, székhely: 4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460040.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243), mint a(z) T.I.S.A. Trade Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-10-000476, székhely: 4028 Debrecen, Gvadányi utca 27.) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.236/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460040
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 24 281 100 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt Pannon - Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank ZRt. - nél vezetett 12001008-01001377-00300006 számú letéti bankszámlájára, „TISA bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni. Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül. A felszámoló részletfizetési lehetőséget nem biztosít. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a+Áfa.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gazdálkodó szervezettel és magánszemélyekkel szemben fennálló összesen 809.370.000 Ft. értékű követelés
A pályázatban szereplő követelés összesen: . 809.370.000 forint,
Az iratokba történő betekintést a felszámoló biztosítja a pályázók részére.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 809 370 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 607 027 500 forint. (a becsérték 75%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege: 809 370 000
Lejárati ideje: Nem lejárt (1 éven túl esedékes)
Számviteli besorolása: Vegyes
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: . A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik. A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő 15 munkanapon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető. A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 45 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 30 napon belül átutalással megfizeti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja. Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát. A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik. A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő 15 munkanapon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető. A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 45 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 30 napon belül átutalással megfizeti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a TISA "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet. A felszámoló a pályázatok értékelése során a legmagasabb vételár figyelembevételével jár el.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460040/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.