Legmagasabb ajánlat
2 000 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 12:00

Ismertető

atérfogat Göcsej Kft. nevezetű társaságban fennálló üzletrészére

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fatérfogat Göcsej Kft. nevezetű társaságban fennálló üzletrészére,

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
4 Fpk. 29
EÉR azonosító
P2460052
Becsérték
2 200 000 Ft
Minimálár
1 650 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-978478

Adós adatai

Cégnév
Zala-Parkerdő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 5.
Cégjegyzékszám
20 09 068108

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4 Fpk. 29 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a Zala-Parkerdő „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 068108, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4 Fpk. 29 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a Zala-Parkerdő „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 068108, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460052.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) Zala-Parkerdő „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 068108, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 5.) Zalaegerszegi Törvényszék 4 Fpk. 29/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460052
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 110 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Zala Parkerdő bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fatérfogat Göcsej Kft. nevezetű társaságban fennálló üzletrészére,

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 650 000 forint. (a becsérték 75%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fatérfogat Göcsej Kft. nevezetű társaságban fennálló üzletrészére,

Cég neve: Fatérfogat Göcsej Kft.
Cégjegyzékszáma: 20-09-074211
Cég főtevékenysége: TEÁOR 68 Ingatlanügyletek
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Többségi tulajdon 3 tulajdonos ebből 2 magánszemély
Tehermentes: igen

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 16. nap 12 óra.Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 31. nap 12 óra.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Zala-Parkerdő Kft. "f.a." részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.
Az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogosult van (társtulajdonosok). Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 80.000.-Ft/szerződés.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460052/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.