Legmagasabb ajánlat
1 125 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 12:00

Ismertető

2 db Nagykőrös zártkert

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

• Nagykőrös zártkert 11566/2 hrsz-ú, természetben művelési ág /kivett ingatlan/ 1433 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad értékesítésére; • Nagykőrös zártkert 11566/1 hrsz-ú, természetben művelési ág /kivett ingatlan/ 1434nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad értékesítésére;

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.277
EÉR azonosító
P2460062
Becsérték
2 250 000 Ft
Minimálár
1 125 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-978478

Adós adatai

Cégnév
ETGA Építészeti Tervező, Generálkivitelező és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3608 Farkaslyuk, Illyés Gyula utca 20..
Cégjegyzékszám
05 09 029721

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.277 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a ETGA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 029721, székhely: 3608 Farkaslyuk, Illyés Gyula utca 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.277 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a ETGA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 029721, székhely: 3608 Farkaslyuk, Illyés Gyula utca 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460062.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) ETGA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 029721, székhely: 3608 Farkaslyuk, Illyés Gyula utca 20..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.277/2019/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460062
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Intense Consulting Kft. Raiffeisen Bank ZRt.- nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, ETGA Kft. „felszámolás alatt ajánlati biztosíték” megjelöléssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

• Nagykőrös zártkert 11566/2 hrsz-ú, természetben művelési ág /kivett ingatlan/ 1433 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad értékesítésére;
• Nagykőrös zártkert 11566/1 hrsz-ú, természetben művelési ág /kivett ingatlan/ 1434nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad értékesítésére;

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 250 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 125 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagykőrös zártkert

Típus: zártkert
Területe: 1 433 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 433 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagykőrös zártkert

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nagykőrös zártkert

Típus: zártkert
Területe: 1 434 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 434 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nagykőrös zártkert

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető, a megtekintés időpontja az EER rendszeren keresztül egyeztethető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló a vételár megfizetésénél részletfizetést nem biztosít. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 100.000.-Ft.A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.Az ajánlatok benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 16. nap 12 óra.Az ajánlatok benyújtásának végső időpontja: a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételétől számított 31. nap 12 óra.A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja. Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a ETGA Kft."felszámolás alatt” részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460062/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.