A nyertes ár
2 901 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 11. 01. 10:25

Ismertető

BOBCAT T2556 rakodógép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Teleszkópos rakodógép. A gép műszaki állapota évjáratának, üzemórájának, használati módjának figyelembe vételével elhanyagolt állapotúnak minősíthető, több helyen sérült. Működése közben a hidraulika rendszeren erős olajfolyás tapasztalható. Alvázszám: nem ellenőrizhető Gyártási idő: kb. 2004. Környezetvédelmi besorolás: Tier 3

Jelentkezési határidő
2021. 10. 16. | 10:25
Pályázat kezdete
2021. 10. 16. | 10:25
Pályázat vége
2021. 11. 01. | 10:25
Ügyszám
28.Fpk.2935
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2460122
Becsérték
4 745 000 Ft
Minimálár
2 372 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
GRANUFLEX Ipari és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.
Cégjegyzékszám
01-09-266994

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 901 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2460122F6059
Szerződéskötés dátuma: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 1. 10 óra 25 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.2935 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 16. 10 óra 25 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460122.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) GRANUFLEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-266994, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.. I. em.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.2935/2019/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460122
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 16. 10 óra 25 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 1. 10 óra 25 perc

Ajánlati biztosíték összege: 237 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11703006-25958704 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Teleszkópos rakodógép. A gép műszaki állapota évjáratának, üzemórájának, használati módjának figyelembe vételével elhanyagolt állapotúnak minősíthető, több helyen sérült. Működése közben a hidraulika rendszeren erős olajfolyás tapasztalható.
Alvázszám: nem ellenőrizhető
Gyártási idő: kb. 2004.
Környezetvédelmi besorolás: Tier 3

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 745 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 372 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Teleszkópos rakodógép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: BOBCAT
Gyártási idő: 2004.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem 1. Ingóságot terhelő jelzálogjog. Jogosult: Kreditor Zrt. ( 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C ép. 3/12.) 2. Végrehajtási jog: Jogosult: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pest megyei Adó- és Vámigazgatósága (1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.)
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 4 745 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződésköt��stől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az eszköz harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A minimálár csökkentésére a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján került sor. A minimálár csökkentését a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.

A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460122/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 01. | 10:25 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 16. | 10:25 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2460122F4696 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretném megkérdezni, hogy a meghirdetett géphez milyen munkaeszközök állnak rendelkezésre. A fényképeken sajnos nem látszik a gép szemből. Lehetséges, hogy kapjunk egy képet szemből is, hogy megállapítható legyen mennyire komplett a Bobcat? Köszönettel:

 • || P2460122F5702 kommentje:

  ?

 • || P2460122F8097 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Mikor és hol lehet megtekinteni a gépet? Beindítható-e egy rövid próbára?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az eszköz bemutatása 10.20-án és 10.27-én 10-12 óra között lesz. A helyszín: Pécs, Józsefháza 22. Tisztelettel: dr. Feketéné Földi Katalin felszámolóbiztos

 • || P2460122F3798 kommentje:

  ,

 • || P2460122F6702 kommentje:

  .