Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 22. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 22. 12:00

Ismertető

Üvegipri berendezések, félkész és késztermékek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonát képező üvegipari gépek, félkész és kész üvegáruk, melyek egy részét a NAV foglalása terheli. A vagyonelemek kizárólag egy tételben, vagyonösszességként kerülnek meghirdetésre, két tételben, külön a NAV végrehajtási jogával terhelt,és a tehermentes eszközök és készletvagyon. Az üveggyártási eszközök egyrésze beépített, idegen ingatlanban található. Azok kibontása, szétszerelése a vevő feladata, a birtokba vétel költségei a pályázati vevőt terhelik.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 22. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.123-2020
EÉR azonosító
P2460573
Becsérték
67 200 000 Ft
Minimálár
67 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HONORATIOR Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b
Cégjegyzékszám
01-09-993513

Adós adatai

Cégnév
TARJÁN-GLASS Kft. "f.a."„f.a.”
Székhely
3104 Salgótarján, Budapesti út 31..
Cégjegyzékszám
Cg. 12-09-007494

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.123-2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30) felszámoló által a TARJÁN GLASS Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 12-09-007494, székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 31..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlati biztosíték

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30), mint a(z) TARJÁN GLASS Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 12-09-007494, székhely: 3104 Salgótarján, Budapesti út 31..) Balassagyarmati Törvényszék 2.Fpk.123-2020/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460573
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 016 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a Tarján-Glass Kft. "f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100354-20382049-02000002 számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 óra időpontig megfizetésre kerül.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "ajánlati biztosíték"
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
Ha a szerződés a nyertes pályázó részéről/érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező üvegipari gépek, félkész és kész üvegáruk, melyek egy részét a NAV foglalása terheli. A vagyonelemek kizárólag egy tételben, vagyonösszességként kerülnek meghirdetésre, két tételben, külön a NAV végrehajtási jogával terhelt,és a tehermentes eszközök és készletvagyon.
Az üveggyártási eszközök egyrésze beépített, idegen ingatlanban található. Azok kibontása, szétszerelése a vevő feladata, a birtokba vétel költségei a pályázati vevőt terhelik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 67 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 67 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üvegipari berendezések, félkész- és késztermékek, másodnyersanyagok

Típus: Készlet
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 121 280 db
Becsérték: 18 719 237 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üvegipari berendezések, félkész- és késztermékek, másodnyersanyagok

Típus: Készlet
Gyártmány: vegyes
Tehermentes: nem NAV javára bejegyzett végrehajtási jog
Mennyisége: 19 760 db
Becsérték: 48 480 763 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak a felszámolóval előzetesen telefonon (06-56/414-420) vagy az EÉR rendszerben küldött üzenet alapján egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázónak a vételár fizetésen kívül más kötelezettségek átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie [12. § (5) bek. a) pont].Az értékesítő kizárólag a vételár összegét értékeli súlyozottan, egyéb részszempontokat az értékelésnél nem vesz figyelembe [12. § (5) bek. b) pont].Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a legnagyobb összegű vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki, mint nyertes pályázatot [12. § (5) bek. c) pont].A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napot biztosít a vételár teljes körű megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a Korm. rendelet 10. § (1) bek. f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetési határidő: legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30. nap. Fizetés módja: banki átutalás a Tarján Glass Kft. "f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100354-20382049-02000002 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a kiértesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződéskötés feltétele a véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfelelő összegű jutalék megfizetése az EÉR rendszerüzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő az ügyvéd által meghatározottak szerint köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követően. A birtokbavétel, esetleges szétszerelés, elszállítás költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - A megpályázott vagyonért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, mely nem lehet több, mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap. - Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A bánatpénz visszautalásáról a felszámoló 8 munkanapon belül gondoskodik. A pályázónak a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó vállalását a pályázatban rögzíteni szükséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 13.§ szerinti feltételek: Az értékesítő a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A vagyontárgyakat a felszámoló megtekintett állapotban kínálja, kellékszavatosságot vonatkozásában kizárja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2460573/tetelek.pdf