A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 24. 12:00

Ismertető

Gyömrő ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1.) Gyömrő 530/2hrsz-ú, 119.040/640.000-ed tulajdonrész 613m2-es telek kivett építési telek ( felépítmények eltérő tulajdonban). A tulajdoni lap III. részén végrehajtási jog, jelzálogjog van bejegyezve. A felszámolási eljárás dokumentumhiánya miatt a tulajdoni hányad pontos birtoklási viszonyai nem egyértelműek, a tulajdoni hányadhoz tartozó tényleges birtok-viszonyok jogvita alatt. A pályázati ár kiterjed a tulajdonjog fenntartással eladott, de vételár kifizetést csak részben bizonyító tulajdoni hányadokra is. 2.) A Gyömrő 530/3 hrsz valamint az 530/3/A/4 ingatlannak a Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok és a tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok. 3.) A Gyömrő 530/4 hrsz ingatlannak a 10/170 Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok A pályázat és az értékesítés nem terjed ki 530/3/ A/ 2 hányadrésze.

Pályázat kezdete
2021. 10. 09. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 24. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.13-2015-0097
EÉR azonosító
P2461249
Becsérték
20 000 000 Ft
Minimálár
20 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-978478

Adós adatai

Cégnév
LAURIUM'97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2230 Gyömrő, Wekerle utca 62.
Cégjegyzékszám
13 09 151562

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.13-2015-0097 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 24. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a LAURIUM'97 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 151562, székhely: 2230 Gyömrő, Wekerle utca 62.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.13-2015-0097 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 12 óra 00 perckor, a Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70) felszámoló által a LAURIUM'97 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 151562, székhely: 2230 Gyömrő, Wekerle utca 62.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461249.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intense Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1301 Budapest, hrsz. Pf.: 70), mint a(z) LAURIUM'97 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 151562, székhely: 2230 Gyömrő, Wekerle utca 62.) Budapest Környéki Törvényszék 9.Fpk.13-2015-0097/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461249
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01343926-00200002 számú letéti bankszámlájára, „Laurium bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni. Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1.) Gyömrő 530/2hrsz-ú, 119.040/640.000-ed tulajdonrész 613m2-es telek kivett építési telek ( felépítmények eltérő tulajdonban). A tulajdoni lap III. részén végrehajtási jog, jelzálogjog van bejegyezve. A felszámolási eljárás dokumentumhiánya miatt a tulajdoni hányad pontos birtoklási viszonyai nem egyértelműek, a tulajdoni hányadhoz tartozó tényleges birtok-viszonyok jogvita alatt. A pályázati ár kiterjed a tulajdonjog fenntartással eladott, de vételár kifizetést csak részben bizonyító tulajdoni hányadokra is.
2.) A Gyömrő 530/3 hrsz valamint az 530/3/A/4 ingatlannak a Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok és a tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok.
3.) A Gyömrő 530/4 hrsz ingatlannak a 10/170 Laurium Kft tulajdonában álló hányada. A tulajdoni hányadok tényleges területei (birtokrészek) tisztázatlanok

A pályázat és az értékesítés nem terjed ki 530/3/ A/ 2 hányadrésze.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

Típus: lakóépület
Területe: 612 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 612 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

Típus: lakóépület
Területe: 95 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 95 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

Típus: lakóépület
Területe: 612 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 10/170

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 612 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóépület közös helyiségekkel

Típus: lakóépület
Területe: 613 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 119040/640000

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gyömrő
Ingatlan postai címe: 2230 Gyömrő, hrsz. 530/2
Területnagyság: 613 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóépület közös helyiségekkel

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 119040/640000

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjog, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: . A megtekintésre vonatkozó időpont egyeztetése az EER- rendszeren keresztül lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát. A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással vagy készpénzben megfizeti, a felszámoló részletfizetésre lehetőséget nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a LAURIUM'97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet. Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogosult van, társtulajdonos. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50.000.-Ft/szerződés.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461249/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2461249F4807 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Továbbra is várom a válaszát a megtekintéssel kapcsolatosan?!

  • || P2461249F4807 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan megtekintésre szeretnék jelentkezni, kérem tájékoztasson az idejéről, köszönöm!