Becsérték
23 520 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:6 nap, 14 óra és 55:37

Ismertető

Lánctalpas kotrógép, "mikro" kotró+árokásó kanál ...

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

SUNWARD SWE20B „mikro” kotró + árokásó kanál (körmös) Árokásó kanál 2 db Vontatott járműszállító /tréler fszr:WCN-117 KOMATSU PC210/lánctalpas kotrógép KOMATSU TEREX TLB 850/gumikerekes homlokrakodógép

Pályázat kezdete
2021. 10. 11. | 10:00
Pályázat vége
2021. 10. 27. | 10:00
Ügyszám
10.Fpk.158
EÉR azonosító
P2461489
Becsérték
23 520 000 Ft
Minimálár
23 520 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em.
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
TISZA-KONTI Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám
01-09-375105

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.158 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 10 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf.: 185 út 85.) felszámoló által a TISZA-KONTI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-375105, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461489.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf.: 185 út 85.), mint a(z) TISZA-KONTI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-375105, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.158/2020/22.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461489
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 905 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a felszámoló bankszámlaszámára: MKB Bank Nyrt. 10300002-10627565-49020016 kell megfizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a közleményben kérjük feltüntetni: „TISZA-KONTI Kft.„fa.” ajánlati biztosíték”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

SUNWARD SWE20B „mikro” kotró + árokásó kanál (körmös)
Árokásó kanál 2 db
Vontatott járműszállító /tréler fszr:WCN-117
KOMATSU PC210/lánctalpas kotrógép
KOMATSU TEREX TLB 850/gumikerekes homlokrakodógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 23 520 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 23 520 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Földmunkagépek

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem MFB Bank zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 23 520 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságokkal kapcsolatosan egyéb információk, illetve az ingóságok megtekintésére időpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon kérhető:46/359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés magánszemély vásárló esetében áfás, egyéb esetben a 2007. évi áfa tv. 142. §. alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Értékelési szempont a vételár nagysága és a fizetési határidő, részletfizetési lehetőség nincs! A jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés]. Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:- a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása kötelező (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló MKB Bank Nyrt. 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: TISZA-KONTI Kft. „fa.” ajánlati biztosíték”- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, - jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány- a pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését- a pályázó nyilatkozik a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolása- magánszemély esetén személyét igazoló okiratok

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközökre egyben lehet ajánlatot tenni. A vagyonelemek első hirdetése. A pályázattal kapcsolatos egyéb ismérvek a Cégközlöny 2021.09.23-i számában találhatók.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2461489/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


 • || P2461489F2858 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem jelölje meg a megtekintési napot, időt és helyszínt. Előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Kérem a 46/359-227 telefonszámon érdeklődni.

 • || P2461489F7895 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlan megtekintésre jelentkeznék, kérem írja meg a helyét és idejét, köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Kérem a 46/359-227 telefonszámon érdeklődni.

 • || P2461489F4804 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló a megtekintésre szeretnék jelenkezni iparigepker@gmail.com tiszt.PETŐ ISTVÁN.

 • || P2461489F7991 kommentje:

  ,

 • || P2461489F6324 kommentje:

  szeretném minél előbb megtekinteni a gépeket!megköszönném ha a címet elküldenék!

 • || P2461489F6324 kommentje:

  Megtekintés helye?Köszönöm