Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 08. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 08. 10:00

Ismertető

gépjárművek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

gépjárművek - Audi A6 - 1996 - BMW 525 - 2008 - Citroen Berlingo - 2002 - Hyundai H-1 SR Truck -2001

Jelentkezési határidő
2021. 10. 22. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 23. | 10:00
Pályázat vége
2021. 11. 08. | 10:00
Ügyszám
4.Fpk.10/2021/10
EÉR azonosító
P2466628
Becsérték
1 920 000 Ft
Minimálár
1 920 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Mountbleu Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8. A ép. 2 em. 12
Cégjegyzékszám
01-09-359343

Adós adatai

Cégnév
Viktória-Steel Fémszerkezet Gyártó Kft. „f.a.”
Székhely
7200 Dombóvár, Munkácsy utca 39.
Cégjegyzékszám
1709011482

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.10/2021/10 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mountbleu Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359343, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. A ép. 2 em. 12, levelezési cím: 1450 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A ép. 2 em. 12) felszámoló által a Viktória-Steel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1709011482, székhely: 7200 Dombóvár, Munkácsy utca 39.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A megadott határidőig nem érkezett ajánlati biztosíték

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mountbleu Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359343, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. A ép. 2 em. 12, levelezési cím: 1450 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A ép. 2 em. 12), mint a(z) Viktória-Steel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1709011482, székhely: 7200 Dombóvár, Munkácsy utca 39.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.10/2021/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2466628
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 23. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 8. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 96 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:A pályázatok benyújtásának határideje előtt legkésőbb 24 órával a kikötött ajánlati biztosítékot a Viktória-Steel Kft. f.a. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072514-01696384-00100000 számú bankszámlájára Viktória-Steel Kft. „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével kell megfizetni. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz kérjük mellékelni. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlati biztosíték megfizetésre és jóváírásra kerüljön a pályázat benyújtásának határideje előtt 24 órával. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

gépjárművek
- Audi A6 - 1996
- BMW 525 - 2008
- Citroen Berlingo - 2002
- Hyundai H-1 SR Truck -2001

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 920 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 920 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Audi A6

Típus: Jármű
Márka: Audi
Modell: A6
Gyártási idő: 1996.
Állapot: használt
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 208 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BMW 525 L

Típus: Jármű
Gyártási idő: 2008.
Állapot: műszaki lejárt
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 040 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Berlingo

Típus: Jármű
Gyártási idő: 2002.
Állapot: Műszaki lejárt
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 390 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hyundai H-1 SR Truck

Típus: Jármű
Márka: Hyundai
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2001.
Üzemanyag: Dízel
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 280 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak megtekinthetőek 2021. október 26-án 10.00-12.00 óra között, 7200 Dombóvár, Fő utca 39. szám alatt, az EÉR-en történt előzetes bejelentkezést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tehergépkocsi vonatkozásában, amennyiben a vevő áfa alany az áfa tv. 142. §. (1) bek. g) pontja alapján az adót a vevő fizeti, fordított adózás. Abban az esetben, ha a vevő nem áfa alany, a nettó vételárra 27% áfa számítandó. Az Áfatörvény 86.§ alapján a személygépkocsi értékesítése mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Viktória-Steel Kft. f.a. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072514-01696384-00100000 számú bankszámlájára Viktória-Steel Kft. „fa” megjelölésével kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat tételenként tartalmazó írásos ajánlat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. Felszámolás kezdő időpontja: 2021. május 27. 3. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóságok tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámoló nyilatkozik, hogy a Viktória-Steel Kft. „fa��� eljárásban jelen felhívás az első nyilvános pályázat.
 A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2466628/tetelek.pdf