A nyertes ár
18 105 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 11. 23. 12:00

Ismertető

NEW HOLLAND EC T5 100 traktor

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

NEW HOLLAND EC T5 100 traktor (melynek évjárata 2017. teljesítménye 74 KW, üzemóra: 453) Tartozékai: hidraulikus szilázsvilla, Stoll 1200mm raklapemelő villa A vagyontárgyak értékesítési hirdetménye 1. alkalommal kerül közzétételre (237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés). A minimálár - a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében írtaknak megfelelően - a becsérték 100 %-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 12:00
Ügyszám
17.Fpk.2757-2019
EÉR azonosító
P2468085
Becsérték
16 450 000 Ft
Minimálár
16 450 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HONORATIOR Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b
Cégjegyzékszám
01-09-993513

Adós adatai

Cégnév
Itterem Mezőgazdasági Zrt.„f.a.”
Székhely
1113 Budapest, Kenese utca 3.
Cégjegyzékszám
01-10-049794

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 17.Fpk.2757-2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30) felszámoló által a Itterem Zrt. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049794, székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 18 105 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2468085F9536
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2468085L6982
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó a kiértesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződéskötés feltétele a véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfelelő összegű jutalék megfizetése az EÉR rendszerüzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő az ügyvéd által meghatározottak szerint köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.2757-2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 23. 12 óra 00 perckor, a Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30) felszámoló által a Itterem Zrt. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-049794, székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.2757-2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 08 óra 00 perckor, a Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30) felszámoló által a Itterem Zrt. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049794, székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2468085.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Honoratior Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993513, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 13. 3 em. 2 b, levelezési cím: 5002 Szolnok, hrsz. Pf.: 30), mint a(z) Itterem Zrt. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-049794, székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.2757-2019/21.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2468085
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 493 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű ajánlati biztosíték megfizetése az Itterem Zrt. "f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100354-33684749-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a biztosíték a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 óra időpontig megfizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó részéről/érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

NEW HOLLAND EC T5 100 traktor (melynek évjárata 2017. teljesítménye 74 KW, üzemóra: 453)
Tartozékai: hidraulikus szilázsvilla, Stoll 1200mm raklapemelő villaA vagyontárgyak értékesítési hirdetménye 1. alkalommal kerül közzétételre (237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés). A minimálár - a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében írtaknak megfelelően - a becsérték 100 %-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 450 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 450 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Traktor

Típus: Mezőgazdasági gép
Gyártmány: NEW HOLLAND T5 100 EC
Gyártási idő: 2017.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 16 450 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy telefonon (06-56/414-420) vagy az EÉR rendszerben küldött üzenetben előre egyeztetett időpontban tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A licitálónak a vételár fizetésen kívül más kötelezettségek átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie [12. § (5) bek. a) pont].Az értékesítő kizárólag a vételár összegét értékeli súlyozottan, egyéb részszempontokat az értékelésnél nem vesz figyelembe [12. § (5) bek. b) pont].Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a legnagyobb összegű vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki, mint nyertes pályázatot [12. § (5) bek. c) pont].A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napot biztosít a vételár teljes körű megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a Korm. rendelet 10. § (1) bek. f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetési határidő: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30. nap. Fizetés módja: banki átutalás az Itterem Zrt. "f.a" Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100354-33684749-01000003 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a kiértesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződéskötés feltétele a véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfelelő összegű jutalék megfizetése az EÉR rendszerüzemeltető számára, amely nem része a teljes vételárnak. A vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő az ügyvéd által meghatározottak szerint köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követően. A birtokbavétel, esetleges szétszerelés, elszállítás költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételár fizetésen kívül más kötelezettségek átvállalására, vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie [12. § (5) bek. a) pont]. Az értékesítő kizárólag a vételár összegét értékeli súlyozottan, egyéb részszempontokat az értékelésnél nem vesz figyelembe [12. § (5) bek. b) pont]. Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a legnagyobb összegű vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki, mint nyertes pályázatot [12. § (5) bek. c) pont]. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti. A felszámoló a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében foglaltak kapcsán felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során kizárólag a vételár nagyságát veszi figyelembe, részletfizetésre lehetőséget nem biztosít, az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napot biztosít a vételár teljes körű megfizetésére. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve a Korm. rendelet 10. § (1) bek. f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetén 5 napot biztosít a felszámoló e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 13.§ szerinti feltételek: Az értékesítő a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben].

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2468085/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2468085F5916 kommentje:

    ..