Legmagasabb ajánlat
7 840 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 11. 20. 12:00

Ismertető

Budapest, Thököly út 26. szám alatt 186 m2 pince a Keleti Pályaudvar közelében

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest, Thököly út 26. szám alatt 186 m2 pince a Keleti Pályaudvar közelében

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 20. | 12:00
Ügyszám
53.Fpk.448
EÉR azonosító
P2474843
Becsérték
11 200 000 Ft
Minimálár
7 840 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév
Hadaya Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1151 Budapest, Nyírpalota út 93. 6 em. 41
Cégjegyzékszám
01-09-916752

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 53.Fpk.448 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 20. 12 óra 00 perckor, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Hadaya Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-916752, székhely: 1151 Budapest, Nyírpalota út 93. 6 em. 41) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 53.Fpk.448 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 12 óra 00 perckor, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Hadaya Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-916752, székhely: 1151 Budapest, Nyírpalota út 93. 6 em. 41) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2474843.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) Hadaya Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-916752, székhely: 1151 Budapest, Nyírpalota út 93. 6 em. 41) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.448/2020/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2474843
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 336 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17947266-00000000 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, Thököly út 26. szám alatt 186 m2 pince a Keleti Pályaudvar közelében

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 840 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pince

Típus: pince
Területe: 186 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 69/100
Becsérték: 11 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 33015/0/A/1
Ingatlan postai címe: 1076 Budapest, Thököly út 26.
Területnagyság: 186 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): pince

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Hadaya Kft. "f. a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 7.451.190,- Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Budapest, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Radványi Tibor Róbert felszámolóbiztos: 06-1-236-0545).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17947266-00000000 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló nincs az ingatlan birtokában, annak birtokba vétele a vételár kiegyenlítését követően a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 80.000,- Ft, amelyet ÁFA-fizetési kötelezettség nem terhel. Az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésére.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2474843/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.