Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 21. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 21. 12:00

Ismertető

Bontókalapácsok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1 darab Chicago Pneumatic CP RX 22 típusú bontókalapács 1 darab Chicago Pneumatic CP RX3 bontókalapács pajzzsal

Jelentkezési határidő
2021. 11. 05. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 06. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 21. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.240/2020.
EÉR azonosító
P2475771
Becsérték
600 000 Ft
Minimálár
600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.
Cégjegyzékszám
09-10-000568

Adós adatai

Cégnév
AgrotibSped Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4288 Újléta, Petőfi utca 33.
Cégjegyzékszám
09-09-027896

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.240/2020. ügyszámú nyilvános pályázat, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) felszámoló által a Agrotibsped KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-027896, székhely: 4288 Újléta, Petőfi utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.240/2020. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 21. 12 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) felszámoló által a Agrotibsped KFT. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-027896, székhely: 4288 Újléta, Petőfi utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.240/2020. ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 6. 12 óra 00 perckor, a MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) felszámoló által a Agrotibsped KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-027896, székhely: 4288 Újléta, Petőfi utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2475771.

Pályázati Hirdetmény

A(z) MININVEST Zrt. (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., levelezési cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), mint a(z) Agrotibsped KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-027896, székhely: 4288 Újléta, Petőfi utca 33.) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.240/2020/17. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2475771
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 6. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot a(z) a MININVEST Zrt felszámoló szervezet Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-05948284 számú bankszámlájára kell megfizetni "AGROTIBSPED KFT. "FA" PÁLYÁZAT - bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték összege a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24:00 óráig megfizetésre kerül a megadott bankszámlára, hogy a felszámoló a befizetést a kezdő időpontot megelőzően ellenőrizni tudja. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot - ajánlatának el nem fogadása esetén - milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kamatmentesen visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 darab Chicago Pneumatic CP RX 22 típusú bontókalapács
1 darab Chicago Pneumatic CP RX3 bontókalapács pajzzsal

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Chicago Pneumatic CP RX 22 típusú bontókalapács

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Chicago Pneumatic CP RX 22
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 250 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Chicago Pneumatic CP RX 3 típusú bontókalapács pajzzsal

Típus: Ipari gép
Gyártmány: Chicago Pneumatic CP RX 3
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 350 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem(ek) jelen hirdetmény EÉR rendszerben történő közzétételét követő 20. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), előzetes telefonon (+52/ 316 663) az értékesítési megbízottal történő egyeztetést, és regisztrációt követően, 12:00–14:00 óra közti időpontban tekinthető(k) meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése ÁFA köteles lesz, viszont a felszámolási eljárásra tekintettel fordított ÁFA adózás feltételei fognak teljesülni (Áfa tv. 142§ (1) g., pontja).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre. A pályázat értékelése az EÉR-en keresztül történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban szereplő vagyontárgyak becsértéke összesen: 600.000,-Forint, amely ÁFA-t nem tartalmaz. Az értékesítésre a hatályos áfatörvény vonatkozik. A pályázatban szereplő vagyontárgyak minimálára összesen: 600.000,-Forint, amely a becsérték 100 %-a. A felszámoló a fentiekben megjelölt vagyonelemeket elsősorban együttesen kívánja értékesíteni.
1. Chicago Pneumatic CP RX 22 bontókalapács becsértéke: 250.000-Ft, minimálára: 250.000,-Ft, fizetendő ajánlati biztosíték összege: 12.500,-Ft
2. Chicago Pneumatic CP RX3 bontókalapács pajzzsal becsértéke: 350.000,-Ft, minimálára: 350.000,-Ft, fizetendő ajánlati biztosíték összege: 17.500,-Ft

A felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésre kerül sor. (300/2017. (X.17) Korm. rendelet alapján)

A pályázó az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással köteles megfizetni a MININVEST Zrt. felszámoló szervezet Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-05948284 számú bankszámlájára, a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, „AGROTIBSPED KFT. "FA" vételár” közleménnyel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog korlátozás nélkül fenntartásra kerül, az ingóság birtokba adására a vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A felszámoló a pályázatok minimálárát a becsérték 100 %-ban határozza meg, ennél alacsonyabb összegű pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot ismerteti az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyek a AGROTIBSPED KFT "FA" (MININVEST ZRT felszámoló szervezet) által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

• A pályázó (ajánlattevő) nevét (magánszemély esetén a személyi adatait és címét), székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány fénymásolatát, magánszemély esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát),
• külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását,
• az ajánlati ár egyértelmű meghatározását,
• a fizetés módját, határidejét,
• Nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
• Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat 30 napon belül átutalja.
• Titoktartási nyilatkozatot, nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó az értékesítésből nem kizárt személy vagy szervezet.
• Fedezetigazolást.
• Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
• A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják

Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2475771/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 21. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 06. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.