A nyertes ár
8 850 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 11. 23. 08:01

Ismertető

extrudáló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

műanyag extrudáló gép.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:01
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 08:01
Ügyszám
5. Fpk. 66
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2480601
Becsérték
8 850 000 Ft
Minimálár
8 850 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév
Crystaline Kft.„f.a.”
Székhely
9961 Rábagyarmat, Óvégi út 19.
Cégjegyzékszám
18-09-113467

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5. Fpk. 66 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Crystaline Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-113467, székhely: 9961 Rábagyarmat, Óvégi út 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 850 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2480601F5273
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2480601L8556
Szerződéskötés dátuma: A pályázatok értékelésétől számított 15 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5. Fpk. 66 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 23. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Crystaline Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-113467, székhely: 9961 Rábagyarmat, Óvégi út 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5. Fpk. 66 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 12 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Crystaline Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-113467, székhely: 9961 Rábagyarmat, Óvégi út 19.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480601.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) Crystaline Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-113467, székhely: 9961 Rábagyarmat, Óvégi út 19.) Szombathelyi Törvényszék 5. Fpk. 66/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480601
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 440 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással felszámoló 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Crystaline Kft. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig jóvá kell íródnia a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, akkor az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

műanyag extrudáló gép.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 850 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 850 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: extrudáló

Típus: Ipari gép
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB zálogjog terheli
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingók megtekinthetőek Rábagyarmaton 2021.11.16-án 10 órakor. Előre bejelentkezni a 30/9850776-os telefonszámon lehet munkanapokon 8-15 óra között, a nyílt napot megelőző nap délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: fordított áfás (a minimál ár és az ajánlat nettóban értendőek) értékesítés az Áfa tv. 142.§ szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 8 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 15 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő gondoskodik a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül az ingó birtokbavételéről, illetve elszállításáról saját költségén.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Minimál ár a becsérték 100%-ával megegyező összegű. Jelen hirdetés a meghirdetett ingóságok 6. hirdetménye. Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Crystaline Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról, - nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett ingók műszaki és esztétikai állapotát megismerte, ajánlatát ezek ismeretében tette - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, nyilatkozat. Az ajánlatok értékelésére a benyújtási határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480601/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480601#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 11. 23. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 12:01 || A pályázat megkezdődött.