A nyertes ár
1 675 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 11. 23. 08:01

Ismertető

Mercedes ML 320 CDI

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mercedes ML 320 CDI (KCD-820), színe: fekete, 273.395 km, karosszéria elhanyagolt, sérült külső elemek. Üzemképes (akkumulátor pótlása után), motorján olaj folyás tapasztalható, műszaki érvényessége lejárt.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:01
Pályázat vége
2021. 11. 23. | 08:01
Ügyszám
8. Fpk. 303
EÉR azonosító
P2480668
Becsérték
1 665 000 Ft
Minimálár
1 665 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MITEUSZ Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16
Cégjegyzékszám
01-09-197689

Adós adatai

Cégnév
K-P Business Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.
Cégjegyzékszám
13-09-178478

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8. Fpk. 303 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a K-P Business Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-178478, székhely: 2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 675 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2480668F6686
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2480668L4785
Szerződéskötés dátuma: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8. Fpk. 303 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 23. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a K-P Business Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-178478, székhely: 2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8. Fpk. 303 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 12 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157) felszámoló által a K-P Business Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-178478, székhely: 2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480668.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-197689, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 157), mint a(z) K-P Business Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-178478, székhely: 2230 Gyömrő, Pázmány Péter utca 33.) Budapest Környéki Törvényszék 8. Fpk. 303/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480668
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 83 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen banknál vezetett 12072507-01750369-00100006 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. Közleménybe kérjük rögzíteni: K-P Business Kft. f.a. – bánatpénz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig jóváíródnia kell a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül – kamatmentesen -visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mercedes ML 320 CDI (KCD-820), színe: fekete, 273.395 km, karosszéria elhanyagolt, sérült külső elemek. Üzemképes (akkumulátor pótlása után), motorján olaj folyás tapasztalható, műszaki érvényessége lejárt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 665 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 665 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes ML 320 CDI

Típus: Jármű
Márka: Mercedes-Benz
Modell: ML 320CDI
Jármű típusa: Személyautó
Gyártási idő: 2005.
Kilométeróra állása: 273 395
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 987
Ajtók száma: 5
Ülések száma: 5
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 665 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Gödöllő, 2021.11.16 10-11-ig. A nyílt napra telefonon előzetesen be kell jelentkezni az érdeklődőknek a 06306601658-as tel.számon, legkésőbba nyíltnapot megelőző nap délig (kizárólag munkaidőben 9-14 között).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A személygépjármű értékesítése Áfa mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingók átvételével, és elszállításával összefüggésben felmerülő minden költség a vevőt terheli. Amennyiben az ingók elszállítására határidőn belül nem kerül sor, akkor a további tárolás díját felszámoló a vevőre terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingóságok 1. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-a. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a K-P Business Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingót megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 20 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480668/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2480668#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 11. 23. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 12:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2480668F3964 kommentje:

    ..