Legmagasabb ajánlat
72 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2021. 11. 25. 09:36
Érvénytelen pályázat: az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel befolyásolhatták az értékesítés eredményét.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2021. 11. 25. 09:36

Ismertető

Hajdúhadház 13912/1 helyrajzi számú,

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hajdúhadház 13912/1 helyrajzi számú,

Jelentkezési határidő
2021. 11. 24. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 25. | 10:00
Pályázat vége
2021. 11. 25. | 15:00
Ügyszám
4.Fpk.461
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2481823
Becsérték
128 000 000 Ft
Minimálár
64 000 000 Ft
Kikiáltási ár
72 100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2000 Szentendre, Vargánya utca 2.
Cégjegyzékszám
13-09-213473

Adós adatai

Cégnév
HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.
Cégjegyzékszám
09 09 017979

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.461 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 017979, székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Az értékesítés eredményét befolyásolhatták
A felszámolóbiztos tudomására jutott, hogy egy "pályázónak nevezett személy" megkereste az üzletrész tulajdonosát, akivel közölte, hogy ő egy pályázó és tudomásul bír arról, hogy ők is pályáznak. Ezáltal a felszámoló úgy döntött, hogy ezen pályázatot a titkossítás megsérülése miatt érvényteleníti.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló a(z) HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 017979, székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 4.Fpk.461 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2481823

Az ártárgyalás kezdete: 2021. november 25. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. november 25. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.461 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 14. 16 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09 09 017979, székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.461 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 30. 08 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 017979, székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481823.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.), mint a(z) HAJDÚ REKORD-ÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 017979, székhely: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.461/2017/9-I. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481823
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 30. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 14. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 040 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetnie a felszámoló szervezet OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744168-20013176 elkülönített bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Hajdú- Rekord- Íz Kft f.a..” ajánlati biztosíték”.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték teljes összege az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajdúhadház 13912/1 helyrajzi számú,

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 128 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 64 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 2 264 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúhadház
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13912/1
Ingatlan postai címe: 4242 Hajdúhadház, hrsz. 13912/1
Területnagyság: 2 264 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Tulajdonos: (1/1) Hajdú Rekord-Íz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Tulajdonos címe tulajdoni lap szerint: 4243 Téglás, Alkotmány utca 57. .Tulajdonos címe cégnyilvántartás szerint: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Megnevezés: kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 13912/1 Telek területe: 2264 m2Tulajdonos: (1/1) Hajdú Rekord-Íz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Tulajdonos címe tulajdoni lap szerint: 4243 Téglás, Alkotmány utca 57. .Tulajdonos címe cégnyilvántartás szerint: 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János utca 63.Bejegyző határozat 3: Vezeték szolgalmi jog 88 m2 területreJogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.Jogosult címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 41.Bejegyző határozat 9: Keretbiztosítéki jelzálogjog 65 000 000 Ft, azaz hatvanötmillió forint erejéig.Jogosult: Polgári TakarékszövetkezetJogosult címe: 4090 Polgár, Hősök utca 8.Bejegyző határozat 10: Keretbiztosítéki jelzálogjog 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint erejéig.Jogosult: Polgári Takarékszövetkezet Jogosult címe: 4090 Polgár, Hősök utca 8.Bejegyző határozat 11: Jelzálogjog 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint keretösszeg erejéig.Jogosult: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.Jogosult címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.Bejegyző határozat 13: Jelzálogjog 171 000 000 Ft, azaz százhetvenegymillió forint és járulékai erejéig.Jogosult: magánszemélyBejegyző határozat 14: jelzálogjog 32 700 000 Ft, azaz harminckétmillió-hétszázezer forint és járulékai erejéig. Megelőzi a 13. jelzálogjogot.Jogosult: Repanzatio ’94. Kft.Jogosult címe: 4029 Debrecen, Busi utca 14.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, a pályázattal kapcsolatban az EÉR felületén lehet. A nyilvános értékesítésre kerülő felszámolási vagyon (ingatlan) részletes bemutatását - az EÉR-en keresztül - Tenderfüzet formájában lehet megvásárolni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottan veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, a felszámoló szervezet előzőekben megjelölt elkülönített bankszámlájára. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10 ezer Ft/nap őrzési, állagmegóvási díjat számol fel. A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük.• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ban foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. § -ban foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megvásárolni kívánt vagyontárgy megnevezését.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határ idejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 2% -a +Áfa, de minimum 100.000 Ft + Áfa.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes körűen kizárja.A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A zálogjogosult hitelező a pályázat kiírásával egyetért.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek hatodik hirdetése (a minimálár a becsérték 50%-a).
A felszámoló 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett, az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül (EÉR), elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A 2264 m2-es saroktelek közel 39%-ban beépítésre került 877,44 m2-en. A felépítmény egy új építésű (2010-ben tervezett és 2015-ben használatba vett) élelmiszeripari (káposzta savanyító) üzem.
Az épület építési engedélye 2010. keltezésű, az építést 2011-ben kezdték és 2015-ben fejezték be.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481823/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2481823#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 11. 25. | 09:36 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2021. 11. 14. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 30. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.