Becsérték
1 240 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:12 nap, 9 óra és 34:35

Ismertető

Tárgyi eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Excenter csiszoló Átfordítható gérvágó Asztali körfűrész Számítógép+tápegység, memória GM470 pisztoly légsapkával Festool Excenteres csiszoló MILWAUKEE Fúrócsvarozó akkus Forgácselszívó MZL-945 IVECO DAILI tgk+gumik LWW-484 Oples Astra

Pályázat kezdete
2021. 11. 03. | 10:00
Pályázat vége
2021. 11. 22. | 10:00
Ügyszám
10.Fpk.99
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2483126
Becsérték
1 240 000 Ft
Minimálár
868 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6
Cégjegyzékszám
01-10-046562

Adós adatai

Cégnév
HUSZKA-FA Kft. „f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Ballószög tanya 298/B..
Cégjegyzékszám
03-09-130982

Pályázati Hirdetmény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6), mint a(z) HUSZKA-FA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-130982, székhely: 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 298/B..) Kecskeméti Törvényszék 10.Fpk.99/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2483126
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 3. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 22. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 43 400 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló (Receiver Management Zrt.) MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10569460-49020033 sz. számlájára (közlemény rovatba: „HUSZKA-FA Kft. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Excenter csiszoló
Átfordítható gérvágó
Asztali körfűrész
Számítógép+tápegység, memória
GM470 pisztoly légsapkával
Festool Excenteres csiszoló
MILWAUKEE Fúrócsvarozó akkus
Forgácselszívó
MZL-945 IVECO DAILI tgk+gumik
LWW-484 Oples Astra

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 240 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 868 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tárgyi eszközök

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 10 db
Becsérték: 1 240 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Huszka Attila +36/70-453-8300

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA tv. 142.§-a szerint fordított áfás. Magánszemély esetén Áfás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a felszámoló (Receiver Management Zrt.) MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10569460-49020033 sz. számlájára (közlemény rovatba: „HUSZKA-FA Kft. „fa” vételár"), a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár hiánytalan megfizetését követő 15. napon veheti birtokba a vagyonelemeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló (Receiver Management Zrt.) MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10569460-49020033 sz. számlájára (közlemény rovatba: „HUSZKA-FA Kft. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni. A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.- nyilatkozat, hogy az eszközöket a megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg - gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya. Magánszemély pályázó esetén az azonosításra szolgáló okmányok csatolása. Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, adószám.- a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet- a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat egyéb ismérvei a Cégközlöny 20210.14-én megjelent hirdetményben találhatók, Az eszközökre és a gépjárművekre csak egyben lehet pályázni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2483126/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok