Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 26. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 26. 12:00

Ismertető

Csepeli fűrészüzem a hozzátartozó gépekkel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest XXI,. ker-ben a régi Csepel Művek területén , 210146/91 és 210146/92 hrsz-on található fűrészüzem az üzem működéséhez szükséges gépekkel

Jelentkezési határidő
2021. 11. 08. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 09. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 26. | 12:00
Ügyszám
28.Fpk.887
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2487469
Becsérték
181 000 000 Ft
Minimálár
181 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Aldomor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-991758

Adós adatai

Cégnév
Sykomor Kft„f.a.”
Székhely
1165 Budapest, Album utca 6.
Cégjegyzékszám
01-09-681203

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 28.Fpk.887 ügyszámú nyilvános pályázat, a Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3, levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3) felszámoló által a Sykomor Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-681203, székhely: 1165 Budapest, Album utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a pályázatra

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3, levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3), mint a(z) Sykomor Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-681203, székhely: 1165 Budapest, Album utca 6.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.887/2020/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2487469
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően legkésőbb 2021. november 7. 16:00 óráig kell megfizetni átutalással a felszámoló Aldomor Kft CIB Banknál vezetett 10700581-69094943-51100005 számú számlájára "Sykomor Kft pályázat" megjelöléssel. A felszámoló az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 10 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest XXI,. ker-ben a régi Csepel Művek területén , 210146/91 és 210146/92 hrsz-on található fűrészüzem az üzem működéséhez szükséges gépekkel

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 181 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 181 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: közterületi út

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 468 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 37/3468
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 210146/91
Ingatlan postai címe: 1211 Budapest, Színesfém utca
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 3 468 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): közterületi út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Sykomor Kft f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Zálogjog és végrehajtási jog a tulajdoni lap szerint

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: fűrészüzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 18 139 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 975/18142
Becsérték: 158 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 210146/92
Ingatlan postai címe: 1211 Budapest, Színesfém utca 12-14.
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 18 139 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): fűrészüzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Sykomor Kft f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Zálogjog és végrehajtási jog a tulajdoni lap szerint

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: faipari gépek, eszközök

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 25 db
Becsérték: 22 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat 2021. november 3-án 11:00 és 12:00 óra között lehet megtekinteni Budapest XXI. ker. Színesfém utca 12-14 szám alatt.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan vételárát a 2007. évi CXXVII. tv (ÁFA törvény) 86.§ (1) bekezdés j) pontja alapján ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. Az ingóság vételárát ÁFA fizetési kötelezettség terheli. Az ÁFA összegét ÁFA körbe tartozó vevő esetén az ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés e) és g) pontja alapján a vevő közvetlenül az adóhatóság felé fizeti meg (fordított ÁFA fizetés)

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Aldomor Kft CIB Banknál vezetett 10700581-69094943-51100005 számú bankszámlájára átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog fenntartásra kerül. A meghirdetett vagyontárgyak a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül vehetők birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a meghirdetett vagyontömeget kizárólag egyben értékesíti! A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • az egyes ingatlanok külön-külön nettó ajánlati árának egyértelmű meghatározását, • az ingóságok együttes nettó ajánlati árának egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem első értékesítése. A vagyontárgyakon fennálló zálogjog, végrehajtási jog az 1991. évi XLIX törvény 38.§ (4) bekezdése értelmében a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2487469/tetelek.pdf