Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 20. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 20. 12:00

Ismertető

’berendezések’-készletek és tárgyi eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Berendezések az alábbiak szerint, melyet a felszámoló egyben vagyonösszességként kíván értékesíteni- együttesen-’berendezések’, mely 54 tételből álló vegyes összetételű berendezéseket takar, melyet a részletes tenderlista letöltésekor ismerhet meg a pályázó Becsérték: 1.560.000,-Ft Minimálár: 3.120.000,- Ft Ajánlati biztosíték 5%: 78.000,- Ft Részletes tenderfüzet: bruttó 6.350,-Ft, melyért felszámított költségtérítés bankkártyával fizethető meg az EÉR erre a célra szolgáló fizetési felületén. A befizetés az EÉR Működtető Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) alszámlája javára történik. Sikeres tranzakció esetén az EÉR biztosítja a licitáló számára a részletes tenderfüzethez való hozzáférést, a megtekintést, illetve a letöltést.

Jelentkezési határidő
2021. 11. 04. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 11. 05. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 20. | 12:00
Ügyszám
Fpk.3498/2019
EÉR azonosító
P2490627
Becsérték
1 560 000 Ft
Minimálár
3 120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
TriMax Bau Development Kft. „fa” „f.a.”
Székhely
1148 Budapest, Egressy út 18. c-2 ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01 09 981371

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.3498/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a TriMax Bau Development Kft. „fa” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 981371, székhely: 1148 Budapest, Egressy út 18. c-2 ép. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.3498/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 20. 12 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a TriMax Bau Development Kft. „fa” „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 981371, székhely: 1148 Budapest, Egressy út 18. c-2 ép. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.3498/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 5. 12 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a TriMax Bau Development Kft. „fa” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 981371, székhely: 1148 Budapest, Egressy út 18. c-2 ép. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2490627.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) TriMax Bau Development Kft. „fa” „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 981371, székhely: 1148 Budapest, Egressy út 18. c-2 ép. 1 em. 2) Fővárosi Fpk.3498/2019/29. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2490627
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. november 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 78 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az TriMax Bau Kft. „fa” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11722003 22475262 számlaszámára kérjük utalni, a közleménybe kérjük feltüntetni: „TriMax Bau Development Kft. „fa” bánatpénz”.
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított, 2021. október 1. napját követően megkezdett értékesítésekre alkalmazandó 13. §-a előírja, hogy az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Berendezések az alábbiak szerint, melyet a felszámoló egyben vagyonösszességként kíván értékesíteni- együttesen-’berendezések’, mely 54 tételből álló vegyes összetételű berendezéseket takar, melyet a részletes tenderlista letöltésekor ismerhet meg a pályázó
Becsérték: 1.560.000,-Ft
Minimálár: 3.120.000,- Ft
Ajánlati biztosíték 5%: 78.000,- Ft
Részletes tenderfüzet: bruttó 6.350,-Ft, melyért felszámított költségtérítés bankkártyával fizethető meg az EÉR erre a célra szolgáló fizetési felületén. A befizetés az EÉR Működtető Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) alszámlája javára történik. Sikeres tranzakció esetén az EÉR biztosítja a licitáló számára a részletes tenderfüzethez való hozzáférést, a megtekintést, illetve a letöltést.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 560 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 120 000 forint. (a becsérték 200%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: berendezések

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 54 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő berendezések megtekinthetőek a felszámolóval történő előzetes egyeztetés alapján a nikolett.tihanyi@abacusaudit.hu e-mail címen 2021.11.15-én 09:30-tól 10:30 óraig Budapesten. A felszámoló további megtekintést nem biztosít. Megtekintés esetén a berendezések használhatóságának ellenőrzésére nincs lehetőség

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése ÁFA körbe tartozik, a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt terheli

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb megajánlott vételár

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül átutalással kell megfizetni. A birtokba vételre, illetve az üzletrész megvásárláának bejegyzésére a vételár maradéktalan átutalását követően kerülhet sor. A birtokba adás/vétel költségeit (illeték, kötelező jogi képviselet), a vagyontárgyak elszállításának költségei a vevőt terhelik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül átutalással kell megfizetni. A birtokba vételre, illetve az üzletrész megvásárláának bejegyzésére a vételár maradéktalan átutalását követően kerülhet sor. A birtokba adás/vétel költségeit (illeték, kötelező jogi képviselet), a vagyontárgyak elszállításának költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az írásos ajánlatokat az Abacus-Audit Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan kell benyújtani oly módon, hogy a mellékleteket képező nyilatkozatokat külön íven szerkesztett okiratok formájában szükséges csatolni.
A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A külön értékesítendő vagyontárgyak esetében külön adásvételi szerződés kötendő!
Az adásvételi szerződést a felszámoló jogi képviselője készíti, díja a véglegesen megajánlott ár 1,5%+ÁFA összege, melyet a pályázó köteles megfizetni. Erről a pályázóknak külön nyilatkozniuk szükséges.
Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.
A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot tértivevényes, ajánlott küldeményben megküldi az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló az értesítés kézhezvételétől számított 10 napot biztosít, az elővásárlási joggal rendelkezők írásbeli nyilatkozatának ezen határidőn belül meg kell érkeznie a felszámoló által megadott címre. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok;
- gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát;
- ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; az ajánlati ár a megtekintett állapotra vonatkozhat
- nyilatkozat, mely szerinti a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló a garanciális, szavatossági, illetve jótállási igényeket kizárja, a pályázó kifejezetten ennek tudatában adja vételi ajánlatát.
- nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
- kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja;
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését;
- bánatpénz befizetése és annak igazolása; a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.
- nyilatkozat, mely alapján a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló a bérbe vevő törvény-, illetve szerződésszegő magatartásáért felelősségét kizárja, egyben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a bérleti szerződés tekintetében a bérbe adói minőségben a felszámoló helyébe lép és azt elfogadja teljesítésként
- nyilatkozat, mely a pályázó elfogadja, hogy az adásvételi szerződést a felszámoló jogi képviselője készíti, díja a véglegesen megajánlott ár 1,5%+ÁFA összege, melyet a pályázó köteles megfizetni
- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2490627/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2490627#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 11. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 11. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.