Legmagasabb ajánlat
91 425 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
Az ártárgyalás véget ért:2022. 01. 14. 14:00

Ismertető

Épületgépészeti szakáruházként funkcionáló ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Épületgépészeti szakáruház eladótérrel, raktárral, irodával, egyéb kiegészítő helyiségekkel

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 01. 14. | 09:00
Pályázat vége
2022. 01. 14. | 14:00
Ügyszám
1.Fpk.75
EÉR azonosító
P2511972
Becsérték
79 500 000 Ft
Minimálár
79 500 000 Ft
Kikiáltási ár
91 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Cégjegyzékszám
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév
D-ÉG Thermoset Épületgépészeti Áruház Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2400 Dunaújváros, Építők útja 7.
Cégjegyzékszám
07-09-026777

Pályázati Közlemény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni, 1.Fpk.75 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni, 1.Fpk.75 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló a(z) D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1.Fpk.75 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2511972

Az ártárgyalás kezdete: 2022. január 14. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2022. január 14. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 3. 14 óra 08 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.75 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. december 17. 14 óra 07 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.) felszámoló által a D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2511972.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., levelezési cím: 8201 Veszprém, Rákóczi utca 5.), mint a(z) D-ÉG Thermoset Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-026777, székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.75/2017/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2511972
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 17. 14 óra 07 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 3. 14 óra 08 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 890 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a a D-ÉG Thermoset Kft. "f.a." bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 11748007-20052717-00000000) úgy, hogy a pályázati biztosíték legkésőbb a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezésekor minősül megfizetettnek. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a jogszabályi előírások szerint megfizetésre kerül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Épületgépészeti szakáruház eladótérrel, raktárral, irodával, egyéb kiegészítő helyiségekkel

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 79 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 79 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Épületgépészeti szakáruházként funkcionáló ingatlan

Típus: üzlethelyiség
Területe: 698 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 79 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kistarcsa
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1646
Ingatlan postai címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 86.
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: Kivett flimszínház
Területnagyság: 698 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Épületgépészeti szakáruházként funkcionáló ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: D-ÉG Thermoset Kft. "f.a.", 2400 Dunaújváros, Építők útja 7.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: 950.000.000 Ft és járulékai, Jogosult: OTP Bank Nyrt., Keretbiztosítéki jelzálogjog: 4,9 Mrd Ft, jogosult: OTP Bank Nyrt., Jelzálogjog: 200.000.000 Ft és járulékai, Jogosult: OTP Bank Nyrt., Végrehajtási jog: 359.553.948 Ft, jogosult: NAV, Végrehajtási jog: 906.817.511 Ft, jogosult: OTP Bank Nyrt., Végrehajtási jog: 25.899,45 EUR főkövetelés és járulékai erejéig, Jogosult: RANAVI S.R.L., Elővásárlási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére felszámolóval történt előzetes egyeztetés alapján 2021. 12. 20. napján 09-15 óra között van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFÁ-t nem tartalmazza). Az értékesítés áfa köteles. ÁFA alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint történik. Nem ÁFA alany vevő tekintetében az ÁFA megfizetése az általános szabályok szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Felszámoló kizárja az érvénytelen ajánlatokat, majd a pályázati ajánlatokat a felkínált fizetési feltételek és vételárak szerinti sorrendbe állítja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás. Határideje jelen pályázati felhívásban, illetve az adás-vételi szerződésben foglaltak szerint.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül kerül sor. A végleges szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét teljesítse. A jutalék nem része a teljes vételárnak. A jutalék megfizetésének elmulasztása felszámoló részéről elállási ok.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokba vételéről vevő a saját költségén a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát; b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám; 2. vagyontárgy(ak) pontos megnevezését és a nettó vételár(ak) egyértelmű megjelölését; 3. ajánlott fizetési feltételeket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) 6. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 7. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; 8. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlottak szerint, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; 9. tudomásvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől; 10. nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége - ügyvédi munkadíj összege a vételár 2%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. - a vevőt terheli; 11. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatosság és garanciális igény érvényesítésének jogát; 12. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra (bankszámla tulajdonos neve, bankszámla adatai). A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazza, ellenkező esetben a pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A benyújtott pályázatokat és nyilatkozatokat aláírás nélkül a felszámoló szintén érvénytelennek tekinti. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról felszámoló az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A vagyonelem első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fennáll. Jelen pályázati felhívásban az értékesíteni kívánt vagyonelem minimáláraként felszámoló a becsérték 100%-át állította be. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2511972/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 14. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2022. 01. 14. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2022. 01. 03. | 14:08 || A pályázat véget ért.

2021. 12. 17. | 14:07 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2511972F8606 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A pályázati felhívásban nem szerepel, hogy a felszámoló nincs birtokban. Az viszont szerepel, hogy a mai napon 9 és 15 óra között biztosítja a megtekintést. Előzetesen kapott értesítést a megtekintési szándékról. Üdvözlettel: Takács Zoltán

  • || P2511972F8606 kommentje:

    Mikor lehet megnézni az ingatlant? 20-án 12 óra lenne megfelelő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Ahogy a pályázati felhívásban is szerepel, jelenleg felszámoló nincs birtokban. Ugyancsak szerepel a felhívásban, hogy előzetesen jelzést kérek a megtekintési szándékról. Természetesen megkerestem a jelenleg birtokban lévő társaságot, de még nem kaptam visszajelzést. Így a mai napi megtekintést nem tudom garantálni. Tisztelettel: Csomai Attila