Becsérték
5 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:10 nap, 20 óra és 13:10

Ismertető

Teremgarázs Budapest XIII. kerület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Budapest 28110/0/A/1 hrsz., természetben 1134 Budapest, Lehel utca 17/B-/C. -3. emelet sz. alatti, 1005 m2 területű teremgarázs tulajdonosainak osztatlan közös tulajdonában lévő, adós társaság kizárólagos tulajdonában álló 2/80-ad tulajdoni illetősége, mely a mínusz 3. szint, 112. sz. gépjárműbeálló megnevezésű ingatlan tulajdonjoga.

Jelentkezési határidő
2021. 12. 10. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 12. 11. | 10:00
Pályázat vége
2021. 12. 26. | 18:00
Ügyszám
7.Fpk.1358
EÉR azonosító
P2522068
Becsérték
5 000 000 Ft
Minimálár
5 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705
Cégjegyzékszám
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév
IMMOFIX Kerskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1192 Budapest, Bajza köz 6.. fszt em. 1.
Cégjegyzékszám
01-09-739964

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) IMMOFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-739964, székhely: 1192 Budapest, Bajza köz 6.. fszt em. 1.) Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.1358/2020/20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2522068
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 26. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-0000000068630951. számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: IMMOFIX Kft. „f.a.” pályázat – ajánlati biztosíték”).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló, a pályázati biztosíték befizetését, a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fenti időpontig megfizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budapest 28110/0/A/1 hrsz., természetben 1134 Budapest, Lehel utca 17/B-/C. -3. emelet sz. alatti, 1005 m2 területű teremgarázs tulajdonosainak osztatlan közös tulajdonában lévő, adós társaság kizárólagos tulajdonában álló 2/80-ad tulajdoni illetősége, mely a mínusz 3. szint, 112. sz. gépjárműbeálló megnevezésű ingatlan tulajdonjoga.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs

Típus: garázs
Területe: 1 005 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 2/80

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 28110/0/A/1
Ingatlan postai címe: 1134 Budapest, Lehel utca 17/B-C. -3 em.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: teremgarázs
Területnagyság: 1 005 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): teremgarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: IMMOFIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” 1192 Budapest, Bajza köz 6. fszt. 1.szám

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 339161/2/2020/20.06.25. sz. bejegyző határozattal végrehajtási jog 8.685.041, -Ft és járulékai erejéig Bakó János önálló bírósági végrehajtó 079.V.090462020/10 vh.sz. megkeresése alapján szállítási szerződés jogcímen BELOVECZ ÉS TÁRSA Hús- és Hentesárú Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Dobó út 32) jogosult javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/553-7880).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányár az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazza (nettó ár). Adós társaság ingatlan értékesítés tekintetében bejelentkezett az ÁFA fizetési kötelezettség hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy második alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68630951. számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: IMMOFIX Kft. „f.a.” pályázat – vételár” közleménnyel).

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. A megajánlott vételárat.A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről. Bánatpénz megfizetésének igazolása. Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
Az eljárásban az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2522068/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P2522068F3920 kommentje:

    .