A nyertes ár
400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 01. 14. 13:30

Ismertető

Szekszárd Széchenyi utcában "közlekedő, kirakodó tér"

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonát képező Szekszárd belterület Hrsz 1931/A/26 alatt felvett, természetben 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. alatti ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada. Az ingatlan megnevezése "közlekedő, kirakodó tér". A burkolat több helyen hibás, repedezett, mozog, felújításra szorul.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2021. 12. 27. | 13:30
Pályázat vége
2022. 01. 14. | 13:30
Ügyszám
13.Fpk.207/2020
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2522081
Becsérték
700 000 Ft
Minimálár
350 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Divitas Capital Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-359605

Adós adatai

Cégnév
INVENT.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 5. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
15-09-068125

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.207/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a INVENT.HU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-068125, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 5. 2 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2522081F1429
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2522081L6276
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.207/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 14. 13 óra 30 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a INVENT.HU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-068125, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 5. 2 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.207/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. december 27. 13 óra 30 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a INVENT.HU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-068125, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 5. 2 em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2522081.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z) INVENT.HU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-068125, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 5. 2 em. 3) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.207/2020/32. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2522081
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 27. 13 óra 30 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 14. 13 óra 30 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Szekszárd belterület Hrsz 1931/A/26 alatt felvett, természetben 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. alatti ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada. Az ingatlan megnevezése "közlekedő, kirakodó tér". A burkolat több helyen hibás, repedezett, mozog, felújításra szorul.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus: közlekedő, kirakodó tér
Területe: 199 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 199 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan a NAV javára 1.988.793,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. I. emelet alatt tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy adómentesen kerül értékesítésre (Áfa tv. 86.§ (1) j))

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalhassa. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

Felszámoló tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ban foglaltaknak megfelelően felszámoló a pályázati biztosíték befizetését a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az a pályázó, aki ezen időpontig a pályázati biztosítékot a hirdetményben megjelölt fizetési számlaszámra nem teljesíti, az az értékesítési eljárásban nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2522081/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 14. | 13:30 || A pályázat véget ért.

2021. 12. 27. | 13:30 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2522081F4546 kommentje:

    T.Felszámoló!Kérnék egy bejárást,köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan a helyszínen a lépcsőházon keresztül megközelítve szabadon megtekinthető. Tisztelettel: Felszámoló