A nyertes ár
280 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 12. 27. 10:00

Ismertető

IGBT technológiás CO2/MIG/MAG hegesztőgép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

IGBT technológiás CO2/MIG/MAG hegesztőgép

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2021. 12. 10. | 10:00
Pályázat vége
2021. 12. 27. | 10:00
Ügyszám
11.Fpk.221
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2528776
Becsérték
400 000 Ft
Minimálár
280 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Liquid-L Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.
Cégjegyzékszám
10-09-034052

Adós adatai

Cégnév
BALMAZ-VAS KFT. „f.a.”
Székhely
4060 Balmazújváros, Böszörményi út 96..
Cégjegyzékszám
09-09-020101

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a BALMAZ-VAS KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-020101, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 96..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 280 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2528776F3844
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2528776L6000
Szerződéskötés dátuma: Felszámoló a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.221 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. december 27. 10 óra 00 perckor, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a BALMAZ-VAS KFT. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-020101, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 96..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.221 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. december 10. 10 óra 00 perckor, a Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.) felszámoló által a BALMAZ-VAS KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-020101, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 96..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2528776.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Liquid-L Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5., levelezési cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 5.), mint a(z) BALMAZ-VAS KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-020101, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 96..) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.221/2020/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2528776
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A benyújtott ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20023151-00000000 számú bankszámlájára „Balmaz- Vas Kft fa pályázati biztosíték” megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás egy példányát.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Felszámoló az árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, úgy az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül az ajánlati biztosítékot visszautaljuk az ajánlattevőnek. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a Kiíró az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

IGBT technológiás CO2/MIG/MAG hegesztőgép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 280 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IGBT technológiás CO2/MIG/MAG hegesztőgép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A nyertes vevőnek – a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni átvétellel történik a birtokba adás, elszállításról a vevőnek kell gondoskodnia saját költségén.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli. Megfizetése amennyiben a vevő áfa alany az áfa-tv. 142. §. (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Felszámoló értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben a meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásában magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot meghaladó teljes vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 (tizenöt) napon belül megfizetni a Liquid-L Kft OTP Banknál vezetett 11739023-20023151-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással. Ha a vételárszerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Felszámoló a nyertes ajánlattevővel a pályázat elbírálását - az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenését - követő 30 (harminc) napon belül megköti az adásvételi szerződést. Ezen időtartam alatt a nyertes pályázó az ajánlatához kötve van. Az ajánlattevő a szerződés aláírása előtt köteles az EÉR rendelet 6.§. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 1 % jutalék megfizetését igazolni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes vevőnek – a vételár teljes összegének kiegyenlítése után - helyszíni átvétellel történik a birtokba adás, elszállításról a vevőnek kell gondoskodnia saját költségén.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Árajánlatot gazdasági társaságok és természetes személyek egyaránt tehetnek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - pályázó adatai - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, - gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes cégbíróság, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, - ajánlott vételárat, - az ajánlati biztosítékkal nem fedezett vételár megfizetésének kötelezettségét a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően (fizetés módja, határideje), - kötelezettségvállalás az adásvételi szerződés elkészítésével felmerülő ügyvédi munkadíj díj megfizetésére, - az ajánlati biztosíték megfizetésének bizonylatát, - ajánlati biztosíték visszautalására szolgáló bankszámlaszámot, - nyilatkozatot arra, hogy elfogadja-e a pályázat értékeléséről e-mailben történő tájékoztatást, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, állapotát megismerte, a vagyontárgy állapota teljes körűen ismert a pályázó előtt, - annak tudomásulvételét, hogy az adós a vagyontárgy értékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket, kártérítési igényt teljes mértékben kizárja a felszámoló. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében, több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A benyújtott pályázatok elbírálásától számított 8 napon belül a Kiíró értesíti az Ajánlattevőket a pályázat eredményességéről. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 2 %+áfa, minimum 50.000 Ft+áfa), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, az elszállítással felmerülő költséget. A jelen pályázati felhívás a vagyontárgy második meghirdetése és a minimálár a becsérték 70%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítésről nem kellett gondoskodni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2528776/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 12. 27. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 12. 10. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.