Becsérték
1 275 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:9 nap, 22 óra és 29:08

Ismertető

az adós vagyonát képező járművek, egyéb gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

az adós vagyonát képező járművek, egyéb gépek

Jelentkezési határidő
2021. 12. 09. | 12:00
Pályázat kezdete
2021. 12. 10. | 12:00
Pályázat vége
2021. 12. 27. | 12:00
Ügyszám
13.Fpk.103
EÉR azonosító
P2529797
Becsérték
1 275 000 Ft
Minimálár
1 275 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Hardeco Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1132 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
13-09-160314

Adós adatai

Cégnév
B-B BETON Beton- és Betonelemgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7251 Kapospula, Rákóczi utca 17..
Cégjegyzékszám
17-09-004513

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hardeco Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160314, székhely: 1132 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.), mint a(z) B-B BETON Beton- és Betonelemgyártó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-004513, székhely: 7251 Kapospula, Rákóczi utca 17..) Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk.103/2018.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2529797
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 63 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot egy összegben történő átutalással kell a „BB Beton Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel a Hardeco Kft. felszámoló Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11639411 számú számlájára befizetni, oly módon, hogy az átutalás 2021. december 9.-én 12 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben a pályázat EÉR azonosítószámát és saját felhasználói azonosítószámát szíveskedjen feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az a Pályázó, aki a megadott határidőn belül az ajánlati biztosíték összegét nem fizeti meg, és/vagy a közleményben téves adatot közöl, a pályázatból kizárásra kerül. Az ajánlati biztosíték az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredmény hirdetésének napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az adós vagyonát képező járművek, egyéb gépek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 275 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 275 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iveco-Magirus tehergépkocsi

Típus: Jármű
Márka: Iveco
Modell: 440 E 43 T/P Eurostar
Gyártási idő: 2000.
Állapot: Nem üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budamobil Pótkocsi

Típus: Jármű
Modell: 083 09
Gyártási idő: 1986.
Állapot: Nem üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat-Allis kotrógép

Típus: Jármű
Márka: Fiat
Állapot: Nem üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Briggs HO kotrógép

Típus: Jármű
Állapot: Nem üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: CAT kotrógép

Típus: Jármű
Modell: 322 B
Állapot: Nem üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAZZONI ipari porszívó

Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: MAZZONI
Gyártási idő: 2014.
Állapot: Üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAZZONI kárpittisztitó

Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: MAZZONI
Gyártási idő: 2014.
Állapot: Üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAZZONI PH 4000 gőzmosó

Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: MAZZONI PH 4000
Gyártási idő: 2014.
Állapot: Részben üzemképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: LIGA C-230 gumiszerelő gép

Típus: Ipari gép
Gyártmány: LIGA
Gyártási idő: 2011.
Állapot: Működőképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: FOCUS F-91 kerék kiegyensúlyozó

Típus: Ipari gép
Gyártmány: FOCUS
Gyártási idő: 2011.
Állapot: korlátozottan működőképes
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség (Tel.: 0630/2555214).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfá-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadóak a pályázati irányárak az ÁFÁT nem tartalmazzák.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél az elsődleges szempont a megajánlott vételár. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlat esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére 10 napot biztosítunk.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése egyösszegű átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül történik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül. A szerződést a felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti, az ügyvédi költséget a vevő fizeti, a vételár 2 %-a + ÁFA, minimum 80 000,-Ft + ÁFA.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, a nyertes pályázó a megvásárolt ingóság birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésétől számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló az ingóság őrzéséért, tárolásáért költségtérítést számol fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi, melynek összege minden megkezdett nap után 10 000,- Ft + ÁFA

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a B-B Beton Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, pályázó nevét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban, valamint amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy a vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. A meghirdetett ingóságok kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibára, rendeltetésszerű használatra, műszaki állapotra is kiterjed) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kiz��ró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A vételi ajánlatot Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben, és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljeskörűen megértette, tudomásul vette, elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése, mely összeg nem része a vételárnak. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a pályázaton nyertes résztvevő 15 napon belül az 1% jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszti a befizetett ajánlati biztosítékot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a vagyontárgyakat kizárólag egyben értékesíti. A pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, akik az azonosításhoz szükséges személyes iratokat az EÉR rendszerbe az eljáráshoz feltöltik 2021. december 9.-én 12 óráig. Az ingóságok első alkalommal kerülnek meghirdetésre. A 237/2009.(X.20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2529797/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok