A nyertes ár
1 230 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 01. 20. 12:00

Ismertető

Toyota 4Runner típusú gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Toyota 4Runner típusú gépjármű

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 01. 05. | 08:00
Pályázat vége
2022. 01. 20. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.405
EÉR azonosító
P2538120
Becsérték
700 000 Ft
Minimálár
700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁZSIÓ Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-141369

Adós adatai

Cégnév
Jeklotehna Hungaria Kft. f.a.„f.a.”
Székhely
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.
Cégjegyzékszám
15-09-061914

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 230 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2538120F6717
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2538120L9338
Szerződéskötés dátuma: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 20. 12 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 5. 08 óra 00 perckor, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2538120.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség út 5.) Nyíregyházi Törvényszék 6.Fpk.405/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2538120
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó becsértéknek a törvényben előírt mértékű, 35.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetése a Jeklotehna Hungaria Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10041084-00000000 számú számlájára 2022.01.03. napján 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Toyota 4Runner típusú gépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Toyota 4Runner

Típus: Jármű
Márka: Toyota
Gyártási idő: 1994. július 21.
Állapot: Átlagos
Hengerűrtartalom (cm3): 2 445
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 700 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5. címen, 2021. december 20. és 2022. január 12. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, valamint a vállalt fizetési határidő alapján bírálja el. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adása a teljes vételár kiegyenlítését követően történik. A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A vagyontárgy felrakásának és elszállításának költsége a Vevőt terheli. A Vevő a saját költségén köteles a megvásárolt vagyontárgyat elszállítani. Amennyiben a Vevő a tulajdonába került vagyontárgyat 15 napon belül nem szállítja el, az Eladó a vagyontárgy tárolásáért, kezeléséért költségtérítést számol fel. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell - a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám). - a pályázó nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. - a pályázó nyilatkozatát miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgy értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 20 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelem első értékesítési eljárására kerül sor.
A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a Csődtörvény 49/C. §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés].
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2538120/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2022. 01. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2538120F1256 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Jármű kategória szerint ez teherautó. Ezek szerint+áfa is terheli a vételárat? Köszönöm válaszát!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírásban az alábbi tájékoztatás szerepel: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2538120F4415 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A meghírdetett időpontban szeretném megtekinteni a gépjárművet! Tisztelettel: Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! A gépjármű megtekintése a hirdetményben megadott időpontban (2022. január 12. 10-11 óra) biztosított lesz. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2538120F7373 kommentje:

  T. Felszámoló ! Ezúton szeretnénk jelentkezni a megtekintésre. Tisztelettel: Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Pályázó! A gépjármű megtekintése a hirdetményben megadott időpontban (2022. január 12. 10-11 óra) biztosított lesz. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2538120F6717 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretném személyesen megtekinteni a gépjárművet a hirdetményben megadott időpontban. Kérem ezzel kapcsolatosan adjon információt. Tisztelettel Bakondi Richárd

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Bakondi Richárd! A gépjármű a hirdetményben megadott időpontban (2022. január 12. 10-11 óra) megtekinthető a társaság székhelyén. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2538120F5914 kommentje:

  ,