Becsérték
30 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:4 nap, 4 óra és 39:48

Ismertető

Eladó ózdi ingatlan 4

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ózd belterület 5318 helyrajzi számú, 761 m2 telek és rajta lévő 275m2 területű, kivett ingatlan megnevezésű, húsboltként működő ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Jelentkezési határidő
2022. 01. 27. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 01. 28. | 12:00
Pályázat vége
2022. 02. 15. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.109
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2540856
Becsérték
30 000 000 Ft
Minimálár
17 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Gemini Censor Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-272562

Adós adatai

Cégnév
Centrál -Trans Kereskedelmi és Ügynöki Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
3600 Ózd, Katona József utca 120.
Cégjegyzékszám
05-06-003126

Pályázati Hirdetmény

A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) Centrál-Trans Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 05-06-003126, székhely: 3600 Ózd, Katona József utca 120.) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.109/2020/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2540856
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 28. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Centrál-Trans Bt f.a. OTP Banknál vezetett 11714051-21456578 számú bankszámlájára kell átutalni "ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege 2022. január 27. 12 óra 00 percig a fenti bankszámlára jóváírásra kerüljön. Amennyiben a pályázó az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesíti, az értékesítésen nem vehet részt. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a fenti határidőig az EÉR felületén a pályázatra jelentkezniük is kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ózd belterület 5318 helyrajzi számú, 761 m2 telek és rajta lévő 275m2 területű, kivett ingatlan megnevezésű, húsboltként működő ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 000 000 forint. (a becsérték 56%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Húsbolt

Típus: ipari ingatlan
Területe: 275 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 30 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ózd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5318
Ingatlan postai címe: 3600 Ózd, 48-as út 26.
Művelési ág: Kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: ingatlan
Területnagyság: 275 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Húsbolt
Az ingatlan jogi jellege: tulajdonos

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: CENTRAL-TRANS Bt. "f.a." 3600 Ózd, Katona József utca 120.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): -jelzálogjog: 18MFt és és járulékai erejéig.jogosult: Takarék Közp. Követeléskezelő Zrt-végrehajtási jog:385.081.-Ft és járulékai erejéig. jogosult: DHK Hátralékkezelő és Pü-i Zrt-végrehatási jog:4.066.176.-Ft és járulékai erejéig. jogosult: MKB Bank Zrt-végrehajtási jog: 19.050.-Ft és járulékai erejéig.jogosult: FŐKÉTÜSZ Kft-végrehajtási jog:769.096.-Ft és járulékai erejéig.jogosult: Horváth Zsolt.-végrehajtási jog: 18.258.334.-Ft és járulékai erejéig. jogosult: Északhús Zrt

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy kívülről bármikor, bevülről 2022. február 3. (csütörtök) 10:00 és 12:00 óra közötti időpontban tekinthető meg. A felszámoló kéri az érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat vagy az EÉR felületén vagy a 06/1-450-0433-as telefonszámon 2022. február 2.(szerda) 14.00. óráig előre jelezni szíveskedjenek.A fentiekben meghatározott előzetes bejelentkezés hiányában a vagyontárgy megtekintését a felszámoló szervezetnek nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles megfizetni az adós gazdálkodó szervezet bankszámlájára történő banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár megfizetését követő 8 napon belül az ingatlan birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. A vagyonelem átvételével kapcsolatos költségek teljes kőrűen a nyertes pályázót terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a megpályázott vagyontárgy pontos megnevezését, darabszámát • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés rendelkezése szerinti értesítési kötelezettség fennáll. Jelen eljárás a vagyonelem negyedik értékesítési kísérlete. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak igazolnia kell a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az általa ismert illetve az írásban bejelentést tett elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés).

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2540856/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok