A nyertes ár
1 070 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 01. 22. 15:00

Ismertető

HMG 5000 típusú brikettáló berendezés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

HMG 5000 típusú brikettáló berendezés

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 01. 07. | 09:00
Pályázat vége
2022. 01. 22. | 15:00
Ügyszám
16.Vpk.12
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2555658
Becsérték
1 280 000 Ft
Minimálár
960 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
"MACERA" Szállítási, Szolgáltatási Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
5530 Vésztő, Jósika utca 35..
Cégjegyzékszám
04-06-003595

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Macera Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-003595, székhely: 5530 Vésztő, Jósika utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 070 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2555658F7376
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2555658L5788
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 22. 15 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Macera Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-06-003595, székhely: 5530 Vésztő, Jósika utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 7. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Macera Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-06-003595, székhely: 5530 Vésztő, Jósika utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2555658.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Macera Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-06-003595, székhely: 5530 Vésztő, Jósika utca 35..) Gyulai Törvényszék 16.Vpk.12/2020/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2555658
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 7. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 22. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 64 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot 2022.01.05-én 23.59-ig kell a Novum Zrt. felszámoló felszámolások részére elkülönített Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73600149-10001088 számú alszámlájára átutalnia. Átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként: Macera Bt. pályázat, EÉR azonosító számát, az értékesítésre jelentkezéskor kapott F betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát.
Az a pályázó tud részt venni az értékesítésen, aki határidőben megfizette az ajánlati biztosítékot.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték összege 8 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a győztes pályázó nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy az adásvételi szerződést nem teljesíti, az ajánlati biztosítékot elveszti és a felszámoló ismételt pályázati felhívást tesz közzé.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HMG 5000 típusú brikettáló berendezés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 280 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 960 000 forint. (a becsérték 75%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HMG 5000 típusú brikettáló berendezés

Típus: Ipari gép
Gyártmány: HMG 5000
Gyártási idő: 2013.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A berendezés megtekinthető 2022. január 4-én 10.00-10.30 között a NAV Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal Ságvár, Fő utca 2. A megtekintéshez 2021. január 3-án 12.00-ig leadott előzetes bejelentkezés szükséges a lampert.cs@novumzrt.hu címre küldött e-maillel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó cégjegyzékből törölt cég, az értékesítést áfa fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A formailag érvényes, legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat a nyertes. A pályázati eljárás során kizárólag az ajánlati ár alapján történő súlyozás történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes megfizetését követő 15 napon belül előre egyeztetett időpontban a felszámoló birtokba adja a megvásárolt gépet, amelyet a vevőnek haladéktalanul el kell szállítania.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját. Magánszemély pályázó esetén teljes bizonyító erejű magán vagy közokiratba kell foglalni a pályázatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: a vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően megköti. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződésben a kellékszavatossági igényéről kifejezetten lemond. Az ajánlati biztosítékok megfizetéséről szóló igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó a cégjegyzékből törölt cég, a vételár megfizetését követően a vevő a gépet birtokba veheti és elszállíthatja, de a tulajdonjog átszállásáról a vagyonrendezési eljárást elrendelő törvényszék hoz végzést. A törölt cég számlát nem tud kibocsátani az értékesítésről.
A jelen pályázati eljárás a vagyonelem ötödik értékesítési eljárása. A felszámoló 3 sikertelen értékesítési eljárást követően új vagyonértékelést készíttetett. A pályázati minimálár a 237/2009. korm. rendelet 4 § alapján az új vagyonértékelés 75%-a.
A minimálárat el nem érő pályázati ajánlatokat a felszámoló további vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A jelen pályázati felhívás alapján a felszámolónak nincs értékesítési kötelezettsége. Amennyiben több megfelelő, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírói nyilvános ártárgyalást tartanak, melyről az érdekelteket értesítik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2555658/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 22. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2022. 01. 07. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2555658F7376 kommentje:

    .

  • || P2555658F7376 kommentje:

    .