Eredménytelenítés ideje
2022. 01. 20. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 01. 20. 12:00

Ismertető

Budapest, 39703/1/A/3. hrsz-ú teremgarázs 9753/11295-d tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1141 Budapest, XIV Mogyoródi út 85.sz. psz.3.sz. 39703/1/A/3. hrsz-ú teremgarázs 9753/11295-d tulajdoni hányada.

Jelentkezési határidő
2022. 01. 03. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 01. 04. | 12:00
Pályázat vége
2022. 01. 20. | 12:00
Ügyszám
15.Fpk.246
EÉR azonosító
P2556117
Becsérték
25 300 000 Ft
Minimálár
12 650 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AKTÍV MEDIÁTOR Pénzügyi Tanácsadó Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzékszám
01-09-736639

Adós adatai

Cégnév
RABE BAU Lakásépítő Beruházó és Forgalmazó Kft. "kta."„f.a.”
Székhely
2030 Érd, Korponai utca 1..
Cégjegyzékszám
1309106470

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15.Fpk.246 ügyszámú nyilvános pályázat, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a RABE BAU Kft. "kta."- „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309106470, székhely: 2030 Érd, Korponai utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.246 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 20. 12 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a RABE BAU Kft. "kta."- „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1309106470, székhely: 2030 Érd, Korponai utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.246 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 4. 12 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a RABE BAU Kft. "kta."- „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309106470, székhely: 2030 Érd, Korponai utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2556117.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) RABE BAU Kft. "kta."- „f.a” (cégjegyzékszám: 1309106470, székhely: 2030 Érd, Korponai utca 1..) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.246/2020/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2556117
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 4. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 579 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára, egyúttal ugyanebben az időpontban azt fel is kell tölteni az EÉR rendszerbe. A felszámoló a befizetést ellenőrzi. Amennyiben az ajánlati biztosíték ezen időpontig nem érkezik be a felszámolóhoz, úgy a pályázó az értékesítésben nem vehet részt, azt a felszámoló kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1141 Budapest, XIV Mogyoródi út 85.sz. psz.3.sz. 39703/1/A/3. hrsz-ú teremgarázs 9753/11295-d tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 650 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs

Típus: garázs
Területe: 183 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 9753/11295

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 39703/1/A/3.
Ingatlan postai címe: 1141 Budapest, Mogyoródi út 85.. pinceszint em. 3.
Művelési ág: teremgarázs
Területnagyság: 183 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): teremgarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RABE BAU Lakásépítő, Beruházó és Forgalmazó Kft., 2030 Érd, Korponai utca 1.sz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Árverés kitűzése, jogosult: NAV.- 1 db végrehajtási jog bejegyzése 1.855.365,-Ft+jár. erejéig, jogosult Budapest Zugló Önkormányzata - Árverés kitűzése, Dr. Király András Bírósági Végrehajtó megkeresése alapján- Árverés kitűzése, Dr. Király András Bírósági Végrehajtó megkeresése alapján

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet��ségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2022.01.11. napján 16:00-16:30 óra között tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítésére a hatályos ÁFA tv. 86. § (1) j. pontja vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A szerződéskötés költsége 200.000,-Ft + Áfa, valamint a földhivatali eljárási illeték 6.600,-Ft. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat - A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat szkennelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. - Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolása, mely összegnek a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 5. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultakat.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2556117/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 01. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2022. 01. 04. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2556117F8403 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék hogy ki mutatja meg az ingatlant? Itt állok az ingatlan előtt a meghirdetett időpontban, de nem jutok be. Várom mihamarabbi válaszát. Köszönettel: Pályázó