Eredménytelenítés ideje
2022. 01. 06. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 01. 06. 12:00

Ismertető

Tehergépjármű alkatrészek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Berger pótkocsi bontott alkatrészek, "A" tengely hídtest és kormányfelfüggesztés, kipufogó dob és kipufogó vég, adblue tartály, akkumulátor ház, vonónyereg

Jelentkezési határidő
2022. 01. 06. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 01. 07. | 12:00
Pályázat vége
2022. 01. 22. | 12:00
Ügyszám
25.Fpk.3.358
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2559063
Becsérték
1 875 000 Ft
Minimálár
937 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Autcom Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1118 Budapest, Ménesi út 22.
Cégjegyzékszám
01-10-049168

Adós adatai

Cégnév
ERIKA-EURO-TRANSSPED Fuvarozó és Szállítmányozási Kft. „f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Lehel utca 24. C ép. fszt. em. 3
Cégjegyzékszám
0109344013

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 25.Fpk.3.358 ügyszámú nyilvános pályázat, a Autcom Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049168, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) felszámoló által a ERIKA-EURO-TRANSSPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109344013, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 24. C ép. fszt. em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Autcom Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049168, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 22.), mint a(z) ERIKA-EURO-TRANSSPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109344013, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 24. C ép. fszt. em. 3) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.3.358/2020/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2559063
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 22. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 46 875 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással "ERIKA-EURO-TRANSSPEED Kft. f.a. – ajánlati biztosíték” közleménnyel az Autcom Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-01764567-00200004 számú bankszámlájára. A bankszámlára készpénzben történő befizetés esetén a bank költséget számíthat fel, mely költség a befizetőt terheli. Az ajánlattevő ezen esetben köteles a bánatpénzel együtt a banki költséget is befizetni a bankszámlára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül. A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott felhasználó azonosító számát egyaránt! (pl.: P2504545F01) Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Berger pótkocsi bontott alkatrészek, "A" tengely hídtest és kormányfelfüggesztés, kipufogó dob és kipufogó vég, adblue tartály, akkumulátor ház, vonónyereg

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 875 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 937 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Berger pótkocsi bontott alkatrészek

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 5 db
Becsérték: 382 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: "A" tengely hídtest

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 2 db
Becsérték: 488 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kipufogó dob és kipufogó vég (1 + 1 db)

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 2 db
Becsérték: 370 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Adblue tartály

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 68 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Akkumulátor ház

Típus: Alkatrész
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 134 000 forint

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vonónyereg

Típus: Alkatrész
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 54 000 forint

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kormánymű és felfüggesztés

Típus: Alkatrész
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 379 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére 2022. január 14. napján 10.00 óra és 11.00 között van lehetőség, előzetes bejelentkezés alapján. az előzetes bejelentkezésre 2022. január 13. 12.00 óráig van lehetőség az info@autcom.hu elektronikus levélcímen. Bejelentkezés hiányában a megtekintés nem biztosított.Megtekintés helyszíne: 4485 NAGYHALÁSZ, SÁGVÁRI ÚT 2.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték az ÁFA-t nem tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdése alapján az értékesítés a fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben a pályázati eljárás során nyertes vevő az általános forgalmi adónak nem alanya, úgy az ÁFA tv. 142. § (3) bekezdése alapján az ajánlati áron felül az ÁFA megfizetésére is kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a Autcom Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010154-01764567-00200004 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő köteles a készletet a vételár megfizetését követő 8 napon belül birtokba venni és elszállítani. Ennek elmaradása esetén késedelmes naponként a felszámoló jogosult 25.000,- Ft összeget felszámítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A meghirdetett alkatrészek kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, ennek megfelően ajánlat is csak a teljes csomagra tehető. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban az ERIKA-EURO-TRANSSPEED Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát (ha van), e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi és elszállítja az alkatrészeket. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köti meg, és a szerződéskötéssel felmerült ügyvéd költségeit – amely a szerződéses érték 1,5%-a +ÁFA, de minimum 50.000,- Ft +ÁFA. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az alkatrészek birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül kerül sor a "felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleményei"-ben foglaltak figyelembe vételével.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2559063/tetelek.pdf