Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 04. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 04. 12:00

Ismertető

Legyesbénye üzemi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós 1/1 tulajdonában áll a Legyesbénye belterület 500/1 Hrsz-ú kivett üzem megjelölésű 7381 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a település közepén van, jelenleg nem üzemel. A 70-es években épült, a 6 épület állapota közepes. Alapterületük összesen 962 m2. Az ingatlan állapota átlagos. A víz- és áramellátás biztosított. Az ingatlan kerítéssel körbevett. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet-és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Legyesbénye Ingatlan fekvése: belterület Helyrajzi szám: 500/1. Művelési ág: kivett Területnagyság: 7381 m2. Az épület fő rendeltetés szerinti jellege: (üzem, gazdasági épület): kivett belterület A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok: Tulajdonos 1/1 arányban: CODIAK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "F. A." 3904 LEGYESBÉNYE, Dózsa györgy út 10., törzsszám: 14398900 Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/5. vezetékjog 227 m2-re, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. III/9. vezetékjog 9 m2, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. III/11. végrehajtási jog, 165.929.000,-Ft és járulékai összeg erejéig, jogosult: A Magyar Állam képviseletében: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3501 Miskolc, Pf. 286. III/12. Felszámolási eljárás, Miskolci Törvényszék 3525 MISKOLC, Dózsa Gy. utca 4.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 04. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 05. | 12:00
Pályázat vége
2022. 02. 21. | 12:00
Ügyszám
10.Fpk.110
EÉR azonosító
P2564713
Becsérték
48 300 000 Ft
Minimálár
48 300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KDÉ & Partners Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1095 Budapest, Ipar utca 5.
Cégjegyzékszám
01-09-359555

Adós adatai

Cégnév
CODIAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3904 Legyesbénye, Dózsa György utca 10.
Cégjegyzékszám
0509015986

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.110 ügyszámú nyilvános pályázat, a KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5., levelezési cím: 1453 Budapest, Pf. 19) felszámoló által a CODIAK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0509015986, székhely: 3904 Legyesbénye, Dózsa György utca 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KDÉ & Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359555, székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5., levelezési cím: 1453 Budapest, Bimbó út 16. fszt em. 2), mint a(z) CODIAK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0509015986, székhely: 3904 Legyesbénye, Dózsa György utca 10.) Miskolci Törvényszék 10.Fpk.110/2021/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2564713
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 649 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10400690-50526972-76691014 számú bankszámlájára, legalább a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul
eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja és részére az ajánlati biztosítékot visszautalja.
Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő
használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fentiekben
meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós 1/1 tulajdonában áll a Legyesbénye belterület 500/1 Hrsz-ú kivett üzem megjelölésű 7381 m2 területű ingatlan. Az ingatlan természetben a település közepén van, jelenleg nem üzemel. A 70-es években épült, a 6 épület állapota közepes. Alapterületük összesen 962 m2. Az ingatlan állapota átlagos. A víz- és áramellátás biztosított. Az ingatlan kerítéssel körbevett. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet-és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Legyesbénye
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 500/1.
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 7381 m2.
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege: (üzem, gazdasági épület): kivett belterület
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
Tulajdonos 1/1 arányban: CODIAK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "F. A." 3904 LEGYESBÉNYE, Dózsa györgy út 10., törzsszám: 14398900
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):
III/5. vezetékjog 227 m2-re, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.
III/9. vezetékjog 9 m2, jogosult: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.
III/11. végrehajtási jog, 165.929.000,-Ft és járulékai összeg erejéig, jogosult: A Magyar Állam képviseletében: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3501 Miskolc, Pf. 286.
III/12. Felszámolási eljárás, Miskolci Törvényszék 3525 MISKOLC, Dózsa Gy. utca 4.


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 48 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 48 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 7 381 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 48 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Legyesbénye
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 500/1
Ingatlan postai címe: 3904 Legyesbénye, Dózsa út 10.
Művelési ág: kivett üzem
Területnagyság: 7 381 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintése a hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követően a felszámolóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, illetve a 49/D hitelezőt megillető kielégítés összegéig a pályázatot benyújtó, a hitelező által elfogadott váltóval is megfizetheti a vételár 49/D kategóriában visszaigazolt hitelezőt megillető részét. A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óra A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óra A pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.hu A pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került. A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását. A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen. Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az ingatlan első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a
visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő, adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgy tehermentesen kerül értékesítésre.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2564713/tetelek.pdf