A nyertes ár
2 065 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 03. 04. 14:09

Ismertető

Kehidakustány kivett beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kehidakustány, Nádirigó u. 2. (1138/1 hrsz.) alatti kivett beépítetlen terület Nettó minimálár: 2.015.000,- Ft

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 03. 04. | 09:00
Pályázat vége
2022. 03. 04. | 14:09
Ügyszám
1.Fpk.111/2020/20
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2568011
Becsérték
2 015 000 Ft
Minimálár
2 015 000 Ft
Kikiáltási ár
2 065 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12
Cégjegyzékszám
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév
Zsohár-John Kft. „f.a.”
Székhely
8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.
Cégjegyzékszám
20-09-077011

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 065 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2568011F3245
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2568011L4735
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szembeni, 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szembeni, 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló a(z) Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011

Az ártárgyalás kezdete: 2022. március 4. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2022. március 4. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 21. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.111/2020/20 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 5. 08 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76) felszámoló által a Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1036 Budapest, Evező utca 4. 3 em. 12, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 76), mint a(z) Zsohár-John Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-077011, székhely: 8800 Nagykanizsa, Lovarda utca 4057/2.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.111/2020/20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 5. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Zsohár-John Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21464489 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órát megelőzően jóváírásra kell kerüljön a megjelölt bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kehidakustány, Nádirigó u. 2. (1138/1 hrsz.) alatti kivett beépítetlen terület
Nettó minimálár: 2.015.000,- Ft

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 015 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 015 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 804 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kehidakustány
Ingatlan postai címe: 8784 Kehidakustány, Nádirigó utca 2.
Területnagyság: 804 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig M7 Takarék Szövetkezet javára, végrehajtási jog 18.491.292,- Ft és járulékai erejéig Magyar Állam javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a Zsohár-John Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713012-21464489 számú bankszámlájára "vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja.A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja a felszámoló által megbízott okiratszerkesztő ügyvéd által készített adásvételi szerződést és vállalja az ügyvédi munkadíj (becsérték 1%-a+ÁFA, minimum 120.000,- Ft+áfa) megfizetését az adásvételi szerződéskor, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosult hitelező értesítése megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2568011/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 03. 04. | 14:11 || Az új ártárgyalás véget ért.

2022. 03. 04. | 13:59 || P2568011L4735 2 065 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 04. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2022. 02. 21. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 05. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2568011F3245 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Az ajánlati biztosíték banki átutalásánál hiba a célszámlánál: "A számlaszám lezárt". Kérem ellenőrizze, és értesítsen hogy mi a teendő, esetleg más célszámlára kell-e utalni. Köszönöm

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az OTP Bank nem értesített a számla zárásáról. A hiba orvoslásaként kérem, hogy az ajánlati biztosítékot a CMB Holding Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010501-01162157-00200001 számú bankszámlájára teljesítse: Zsohár-John Kft. f.a. ajánlati biztosíték közleménnyel. Köszönettel: Felszámoló