Legmagasabb ajánlat
2 020 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2022. 02. 22. 13:59
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2022. 02. 22. 13:59

Ismertető

Fémmegmunkáló gépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Fémmegmunkáló gépek

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 08:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 08:00
Pályázat vége
2022. 02. 19. | 08:00
Ügyszám
16.Fpk.105
EÉR azonosító
P2572537
Becsérték
4 040 000 Ft
Minimálár
2 020 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév
SBT Bau Automatika Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
6726 Szeged, Szőregi út 29.
Cégjegyzékszám
06 09 019844

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 16.Fpk.105 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a SBT Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 019844, székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A telephely,en ahol az eszközöket tárolták, tűzeset tört ki, melynek következtében az eszközök nagy része gyakorlatilag megsemmisült.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.105 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 19. 08 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a SBT Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06 09 019844, székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.105 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 08 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a SBT Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06 09 019844, székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 29.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2572537.

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20), mint a(z) SBT Bau Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06 09 019844, székhely: 6726 Szeged, Szőregi út 29.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.105/2020/41. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2572537
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat - hirdetményben megjelölt - kezdő időpontját megelőző 24 óráig kell teljesíteni. Az utalást „SBT Bau Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel valamint az "F" sorszám feltüntetésével, az adós társaság Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76277377 számú bankszámlájára kérjük teljesíteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fémmegmunkáló gépek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 040 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 020 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fémmegmunkáló gépek

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem végrehajtási jog: NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága (37.311.620 Ft)
Mennyisége: 4 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az ingatlan megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges a felszámolónál. E-mailes elérhetőség: iroda@mapartners.hu.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az Áfa Tv. 142.§ alapján fordított adózás hatálya alá tartozik. Amennyiben magánszemély részére történik az értékesítés, úgy a 27 %-os áfa felszámításra kerül, és azt a számla tartalmazza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás a teljes vételár kifizetését követő 15 napon belül. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a pályázati hirdetményben vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingóság őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)- a vagyontárgy pontos megnevezését- egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A minimálár 2.020. 000 Ft, ami a becsérték 50 %-a.
A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.
Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj 50.000e Ft vételár alatt a vételár 5 %-a, de minimum 100.000 Ft + Áfa, 50.000e Ft vételár felett a vételár 3%-a, minimum 100.000 Ft+ Áfa, 1.000e Ft alatti vételár esetén az ügyvédi munkadíj a vételár 10%-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2572537/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 22. | 13:59 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2022. 02. 19. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.