Eredménytelenítés ideje
2022. 01. 22. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 01. 22. 14:00

Ismertető

Vecsésen található vadhúsfeldolgozó üzem

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vecsés belterület 1414 hrsz alatt nyilvántartott lakóház, udvar, raktár és hűtőkamra, vadfeldolgozó kisüzem. Az ingatlanon egy lakóépület és egy üzemépület található. A lakóépület 2 szintes bruttó 170 m2 alapterületű átlagos állapotú. Az üzemépület tetőtere beépített, bruttó 259 m2 alapterületű, átlagos állapotú.

Jelentkezési határidő
2022. 01. 06. | 10:00
Pályázat kezdete
2022. 01. 07. | 10:00
Pályázat vége
2022. 01. 22. | 14:00
Ügyszám
292/2020
EÉR azonosító
P2574975
Becsérték
105 000 000 Ft
Minimálár
90 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
"NORDEN Kereskedelmi Kft,„f.a.”
Székhely
2220 Vecsés, Tompa utca 20.
Cégjegyzékszám
13-09-173381

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 292/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a "NORDEN" Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-173381, székhely: 2220 Vecsés, Tompa utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 292/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 22. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a "NORDEN" Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-173381, székhely: 2220 Vecsés, Tompa utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 292/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. január 7. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a "NORDEN" Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-173381, székhely: 2220 Vecsés, Tompa utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2574975.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10), mint a(z) "NORDEN" Kereskedelmi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-173381, székhely: 2220 Vecsés, Tompa utca 20.) Budapest Környéki Törvényszék 292/2020/22. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. december 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2574975
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 7. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 22. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat kezdői időpontját megelőző nap 24.00 óráig kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 számú számlájára „NORDEN Kft. „fa” ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró napján 13 óra 45 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv.49/A.§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vecsés belterület 1414 hrsz alatt nyilvántartott lakóház, udvar, raktár és hűtőkamra, vadfeldolgozó kisüzem. Az ingatlanon egy lakóépület és egy üzemépület található. A lakóépület 2 szintes bruttó 170 m2 alapterületű átlagos állapotú. Az üzemépület tetőtere beépített, bruttó 259 m2 alapterületű, átlagos állapotú.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 105 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 90 000 000 forint. (a becsérték 85%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 897 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 897 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - egyetemleges jelzálogjog 90.000.000 Ft és járulékai erejéig a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt „fa” javára - elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett egyetemleges jelzálogjog biztosítására a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt „fa” javára - végrehajtási jog 2.093.000 Ft és járulékai erejéig a NAV Pest Megyei Adó -és Vámigazgatósága javára - végrehajtási jog 61.560 Ft és járulékai erejéig a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság javára - felszámolási eljárás tényének feljegyzése - egyetemleges jelzálogjog 40.000.000 Ft és járulékai erejéig Hungarian Real Estate Financing Zrt javára - elidegenítési és terhelési tilalom erejéig Hungarian Real Estate Financing Zrt javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról érdeklődni az EÉR rendszer felületén keresztül lehet. A helyszíni megtekintés feltétele időpont egyeztetés és a titoktartási nyilatkozat aláírása.Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban a felszamolas@emort.hu címen lehet bejelentkezni, a 1027 Budapest, Margit krt. 2. 3/10. szám alatti megtekintési helyszínre.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.
A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, amely a vételár 1,5%-a, de legalább 100.000,-Ft +ÁFA

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz.A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.A pályázó a pályázata benyújtásával kifejezetten elismeri, hogy a követelésváráslásra vonatkozó Ptk., és Hpt. előírásaival tisztában van, ezek ismeretében teszi meg az ajánlatát. A felszámoló semmilyen felelősséget nem vállal a fenti jogszabályok, pályázó részéről történő megsértéséért.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja. Az Eladó és felszámoló kifejezetten kizárják a pályázat tárgyát képező vagyontárgyakra kiírt jelen pályázat nyertesével való szerződéskötés kapcsán a Ptk. 6: 98.§ (2) bekezdése alapján, feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásának jogát. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti kizárást tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek ismeri el.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az Adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem első hirdetése (a minimál ár a becsérték 100%-a).
A felszámoló a 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A pályázó a pályázata benyújtásával kifejezetten elismeri, hogy a követelés vásárlásra vonatkozó Ptk., és Hpt. előírásaival tisztában van, ezek ismeretében teszi meg az ajánlatát. A felszámoló semmilyen felelősséget nem vállal a fenti jogszabályok, pályázó részéről történő megsértéséért.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát.
Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya, elektronikus elérhetőség és a telefonszám.
Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége.
Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.
• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük feltüntetni.
• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §- ában foglalt jogszabályok az irányadók.
• A megvásárolni kívánt vagyonelem pontos megnevezését (tárgyakat, ingóságokat, készletet, követelést stb.).
• A megpályázott vagyonelemért (követelésért) felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.
• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
• Nyilatkozatot arról, hogy a hirdetményben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül.
• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.
• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.
• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását, melyhez banki igazolás szükséges.
• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.
• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1,5%-a +ÁFA, de minimum 100.000 Ft. +Áfa. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra. A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 14:00 óra. A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2574975/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2574975#tenderfuzet

Licitnapló

2022. 01. 22. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2022. 01. 07. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2574975F8153 kommentje:

    Rendben köszönöm, holnap 14 órakor ott leszek

  • || P2574975F8153 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Mikor lehet megtekinteni az ingatlant? Köszönettel Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlant 2022.01.14-én 14 órától tudja megnézni. Az ingatlan bejárata előtt meg kell várnia a felszámoló munkatársát, nélküle nincs mód a bejárásra. Üdvözlettel: Értékesítő