Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 19. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 19. 14:00

Ismertető

Budapest 29159/0/A/3 hrszú lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest, VI. kerület belterület 29159/0/A/3 hrsz-ú, 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. fszt. 1. szám alatti, 25 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 10/100-ad tulajdoni hányada.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 14:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 14:00
Pályázat vége
2022. 02. 19. | 14:00
Ügyszám
7.Vpk.8
EÉR azonosító
P2593708
Becsérték
4 000 000 Ft
Minimálár
2 800 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
MAGURO Metál Kft. törölt cég
Székhely
7717 Kölked, II. Lajos utca 19.
Cégjegyzékszám
02-09-061641

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárás a Ctv. 122. § (6) bekezdése alapján kerül befejezésre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 19. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2593708.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) MAGURO Metál Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) Pécsi Törvényszék 7.Vpk.8/2019/6. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2593708
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra időpontig a HELP Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Maguro Metál Kft. vra. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és a jelentkezéskor kapott "F" azonosító számot. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával hiánytalanul jóváírásra kerül. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, VI. kerület belterület 29159/0/A/3 hrsz-ú, 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. fszt. 1. szám alatti, 25 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 10/100-ad tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 800 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budapest, 29159/0/A/3 hrsz-ú lakás

Típus: lakás
Területe: 25 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 10/100

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 29159/0/A/3
Ingatlan postai címe: 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. 1 em.
Területnagyság: 25 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Budapest, 29159/0/A/3 hrsz-ú lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: "MAGURO" Metál Ipari és Kereskedelmi Kft. "fa" (7717 Kölked, II. Lajos utca 19.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudom��sa.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően törölt cég esetén ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyek a Help Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével (www.eer.gov.hu), elektronikusan nyújthatók be, előzetes regisztrációt követően. A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, - vállalt fizetési feltételeket. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan is, hogy a jelen vagyonelem értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 2% + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja az eladó által az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonrendező tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy az adott vagyonrendezési eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2593708/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 19. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2593708F9146 kommentje:

  T felszámoló A 25m2 lakás 1/10 e kerül értékesítésre

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A tulajdoni lap és a kiírás szerint a lakás 10/100 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.

 • || P2593708F8247 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlant mikor és hol lehet megtekinteni? Köszönettel A

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan a pályázati felhívásban megjelölt címen (1066 Budapest, Dessewffy u. 13. fszt. 1.) tekinthető meg 2022. február 8-án (kedden) 15:00 – 16:00 óra és 2022. február 15-én (kedden) 15:00 – 16:00 óra közötti időpontban. Az ingatlan bemutatással megbízott személy a 06-30/241-2621 telefonszámon érhető el. Tisztelettel

 • || P2593708F8072 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Sikeres pályázat után úgy kell értsem hogy 1/1 tulajdonba kerül?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tulajdoni hányadot hirdetünk, így sikeres pályázat esetén csak a 10/100 tulajdoni hányad kerül a pályázó tulajdonába.

 • || P2593708F7298 kommentje:

  Tisztelt címzett Az ingatlan jelenleg ki birtokolja? Megvétel után birtokba adják?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlant tudomásunk szerint az egyik tulajdonostárs birtokolja, aki az ingatlan megtekintésében is tud segíteni. Tulajdoni hányadot hirdetünk, így a megvétel után birtokba adni nem tudunk.