A nyertes ár
23 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2022. 02. 19. 08:00

Ismertető

Követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Különféle lejárt, el nem ismert követelések

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 08:00
Pályázat vége
2022. 02. 19. | 08:00
Ügyszám
9.Fpk.284
EÉR azonosító
P2596556
Becsérték
11 234 700 Ft
Minimálár
11 234 700 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-721251

Adós adatai

Cégnév
Hegyalja-Tár Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
3900 Szerencs, Fő út 79..
Cégjegyzékszám
05 09 014337

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 23 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2596556F3520
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2596556L1326
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 19. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.284 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 08 óra 00 perckor, a CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2596556.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CORABIL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20), mint a(z) Hegyalja-Tár Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 014337, székhely: 3900 Szerencs, Fő út 79..) Miskolci Törvényszék 9.Fpk.284/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2596556
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 340 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat - hirdetményben megjelölt - kezdő időpontját megelőző 24 óráig, azaz 2022.02.03. 08:00 óráig kell teljesíteni és az utalás igazolását ugyanezen időpontig a pályázatra történő jelentkezés során feltölteni.
Az utalást „Hegyalja-Tár Kft. FA ajánlati biztosíték” közleménnyel, és a jelentkezésnél kapott F azonosító feltüntetésével, a felszámolószervezet Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76283121 számú bankszámlájára kérjük megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Különféle lejárt, el nem ismert követelések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 234 700 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 234 700 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követeléscsomag

A követelés összege: 901 408 403
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 11 234 700 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléscsomaghoz kapcsolódó dokumentáció jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 7. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), az iroda@corabil.hu címre küldött regisztrációs szándék visszaigazolását követően, 9:00–11:00 óra közti időpontokban tekinthető(k) meg. A követelések dokumentációját kizárólag azon cég képviselője, meghatalmazottja tekintheti meg, aki rendelkezik a Hpt. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény) szerinti pénzügyi szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes engedéllyel, és azt bemutatja.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követeléscsomag értékesítése nem ÁFA törvény szerinti ügylet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 5%-a.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet.A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított legfeljebb 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követ 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. Pályázatot csak MNB követelés vásárlási tevékenységre szóló engedélyével rendelkező gazdasági társaságok tehetnek. A pályázatnak tartalmaznia kell: -a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt), - a követelésvásárlási tevékenységre kapott MNB engedély számát; - a vagyontárgy pontos megnevezését - egyösszegű, nettó vételár megjelölését- az ajánlott fizetési feltételeket - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzügyi intézményi igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása -ügyvédi letéti szerződéssel és a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni), -a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot - nyilatkozatot, hogy a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond, - tudomásulvételi nyilatkozatot arról, hogy a követelések kifejezetten bizonytalan követelésként kerülnek értékesítésre, - tudomásulvételi nyilatkozatot arról, hogy az Eladó és a felszámoló a követelések megtérüléséért semmilyen felelősségét nem vállal, kezesi és egyéb felelősségét kizárja- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni - hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást - a vételár-fizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást - nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre. A vagyontárgy minimálára 11.234.700 Ft, ami a becsérték 100%-a. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A követelések kifejezetten bizonytalan követelésként kerülnek átruházásra, annak megtérüléséért az Eladó és a felszámoló semmilyen felelősségét nem vállal, kezesi és egyéb felelősségét kizárja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2596556/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 19. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2596556F5255 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló, Részletes információt kérhetnénk a követelés kötelezetti oldaláról? Magánszeméyek vagy jogi személyek? Mekkora mértékű kinnlevőségek vannak adott kötelezetti oldalon? Mikor vált esedékessé az adott követelés?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Mind magánszemélyek, mind jogi személyek. A tételenkénti kintlévőségről ezen a felületen nem áll módomban nyilatkozni. Az esedékesség kötelezettenként változó.

 • || P2596556F3520 kommentje:

  .

 • || P2596556F3509 kommentje:

  F szám képzés hogyan történik?

 • || Értékesítő kommentje:

  A hozzászólásában most már látja az azonosítóját.