Becsérték
440 000 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:9 nap, 5 óra és 26:32

Ismertető

7 lakásos társasház tetőtéri ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest V. kerület Veres Pálné utca 5. 7 lakásos társasház tetőtéri ingatlan Eredetileg 291 m2 padlástérből továbbépítéssel kialakított 7 lakásos 654 m2 összes alapterületű szerkezetkész bővítmény. 1. lakás: 80,66 m2 2. lakás: 65,8 m2 3. lakás: 65,4 m2 4. lakás: 77,95 m2 5. lakás: 100,7 m2 6. lakás: 95,25 m2 7. lakás: 111,21 m2 Hrsz: 23991/0/A/23 megnevezés: padlástér, társasház Tulajdoni hányad:1/1

Jelentkezési határidő
2022. 02. 01. | 12:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 02. | 12:00
Pályázat vége
2022. 02. 17. | 12:00
Ügyszám
20.Fpk.2458
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2600957
Becsérték
440 000 000 Ft
Minimálár
440 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Széchenyi utca 14. 3 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-936022

Adós adatai

Cégnév
Városmag VP5 Ingatlanfejlesztő Kft. „f.a.”
Székhely
1052 Budapest, Váci utca 25.. 1 em. 6.
Cégjegyzékszám
01-09-282125

Pályázati Hirdetmény

A(z) Green Adviser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14. 3 em. 5, levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 1.), mint a(z) Városmag VP5 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-282125, székhely: 1052 Budapest, Váci utca 25.. 1 em. 6.) Fővárosi Törvényszék 20.Fpk.2458/2019/13. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2600957
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 2. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 13 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló (Green Adviser Kft.) K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400528-50526567-72521001 sz. EÉR számlájára (közlemény rovatba: „Városmag VP5 Kft.”fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest V. kerület Veres Pálné utca 5.
7 lakásos társasház tetőtéri ingatlan
Eredetileg 291 m2 padlástérből továbbépítéssel kialakított 7 lakásos 654 m2 összes
alapterületű szerkezetkész bővítmény.
1. lakás: 80,66 m2
2. lakás: 65,8 m2
3. lakás: 65,4 m2
4. lakás: 77,95 m2
5. lakás: 100,7 m2
6. lakás: 95,25 m2
7. lakás: 111,21 m2

Hrsz: 23991/0/A/23
megnevezés: padlástér, társasház
Tulajdoni hányad:1/1

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 440 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 440 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: padlástér, társasház

Típus: lakás
Területe: 654 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 440 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 23991/0/A/23
Ingatlan postai címe: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 5..
Művelési ág: padlástér, társasház
Területnagyság: 654 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): padlástér, társasház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: VÁROSMAG VP5 Ingatlanfejlesztő Kft. "fa."1052 Budapest, Váci utca 25. 1/6.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Szíjjártó Orsolya (1053 Budapest V. ker. Veres Pálné utca 5. 3/21.) kártérítés jogcímen végrehajtási jog: 2 286 000 Ft és járulékai erejéig. (bejegyzés: 2019.10.18.)- ISTENHEGYI INVEST Kft. (1052 Budapest V. ker. Régi Posta utca 5. 1/4.) jelzálogjog: 300 000 000 Ft és járulékai erejéig.(bejegyzés: 2021.03.03.)- ISTENHEGYI INVEST Kft. (1052 Budapest V. ker. Régi Posta utca 5. 1/4.) elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálog biztosítására. (bejegyzés: 2021.03.03.)

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Készültségi fok: kisebb hiányosságokkal szerkezetkész. A tetőtér beépítés új monolit szerkezetű 2, illetve 3 szintes, részben kerámia falazatú bővítmény. A teljes szerkezet állékony, továbbépítésre, befejezésre alkalmas. A tetőhéjazat, vízszigetelések az épület állagát megóvják, de felülvizsgálatra szorulnak. A szakipari munkákat megkezdték gépészeti és villamos alapvezetékelés, belső alapvakolás elkészült, illetve nem teljeskörű a lépésálló hang- és hőszigetelő könnyűbeton réteg. Az összes többi szakipari munka azt követően végezhető el: gépészeti- villamossági szerelvényezés, aljzatkészítés, nyílászárók beépítése, vakolás, festés, burkolás és további építési feladatok.A beruházás befejezéséhez szükséges feladatok a Vevőt terhelik, ezek: -tervek felülvizsgálata, hatósági engedélyek beszerzése. (Felelős tervező, építész: Kajdocsi Jenő É/113-0067Iroda: 1025 Budapest, Szépvölgyi u. 34.Tel: +36-1-335-1195 +36-70-333-8631e-mail: kjtstudio@kajdocsi.hu, kajdocsi@t-online.huMűszaki ellenőr: Huszár Zsolt, Levente, É/13-52096 2092 Budakeszi, Mandula u. 17.)- szerződéskötés a társasházzal a munkák folytatásának tűrésére,- a befejezés hatósági engedélyeztetése,beruházás befejezése, illetőleg a ház lakóit szolgáló lift megépítése,- a Veres Pálné utca 5. Társasház alapító okiratának kiegészítése a 7 lakással, albetétesítés.Érdeklődni: Marjasné Endrédi Zsuzsanna Éva 46/359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Újépítésű ingatlan áfája 5 %.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár hiánytalan megfizetését követő 15. napon veheti birtokba az ingatlant.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló (Green Adviser Kft.) K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400528-50526567-72521001 sz. EÉR számlájára (közlemény rovatba: „Városmag VP5 Kft.”fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni. A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.- nyilatkozat, hogy az ingatlant a megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg - Nyilatkozat annak tudomásul vételére, hogy a beruházás befejezéséhez szükséges feladatok a Vevőt terhelik.- gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya. Magánszemély pályázó esetén az azonosításra szolgáló okmányok csatolása.- a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köti meg, és a szerződéskötéssel felmerült ügyvéd költségeit – amely a szerződéses érték 1,5%-a +ÁFA – megfizeti. Ezen költség esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítést követő három napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie.- a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet- a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat egyéb ismérvei a Cégközlöny 2022.01.13-i számában találhatók.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2600957/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P2600957F1846 kommentje:

    Jó napot! tényleges mennyi tartozás van rajta?