Becsérték
310 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:3 nap, 17 óra és 31:03

Ismertető

Peugeot 307 személygépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

KHL-947 frsz-ú Peugeot 307 személygépkocsi

Jelentkezési határidő
2022. 01. 27. | 00:00
Pályázat kezdete
2022. 01. 28. | 00:00
Pályázat vége
2022. 02. 14. | 12:00
Ügyszám
6.Vpk.121
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2601411
Becsérték
310 000 Ft
Minimálár
310 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Cégjegyzékszám
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév
INSPECTEUR Security 2000 Magánnyomozó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” törölt cég
Székhely
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A. fszt. em. 1.
Cégjegyzékszám
01 09 718372

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.), mint a(z) INSPECTEUR Security 2000 Kft. "f. a." törölt cég (cégjegyzékszám: 01 09 718372, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A. fszt. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 6.Vpk.121/2019/20. . sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2022. január 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2601411
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 28. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) a Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára „INSPECTEUR Security 2000 Magánnyomozó Iroda Kft., „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként 2022. január 26-ig átutalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő befizetése. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint az ajánlati biztosíték befizetését a vagyonrendező a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

KHL-947 frsz-ú Peugeot 307 személygépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 310 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 310 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KHL-947 frsz-ú Peugeot 307 személygépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Foglalás. Jogosult: NAV Kelet-Budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) 88. § (1) bek. a) pontjának megfelelően az értékesítés adó (ÁFA) köteles, az adót a 141. § (1) bek. g) pontjának megfelelően a vevő fizeti meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a vagyonrendező közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 1040460149515349-56501038 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéshez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50.000 Ft/szerződés.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a vagyonrendező a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A megvásárlásra felkínált vagyonelemért a vagyonrendező kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2601411/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok