Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2022. 02. 17. 10:25
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2022. 02. 17. 10:25

Ismertető

Kivett ipartelep

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásában, Mindszent Külterület, 0321/19 hrsz. alatt szereplő, 3.1800 m2 alapterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint vezetékjog terheli.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 15:30
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 15:30
Pályázat vége
2022. 02. 21. | 15:30
Ügyszám
7.Fpk.1095
EÉR azonosító
P2605448
Becsérték
29 000 000 Ft
Minimálár
29 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
PANEVIKO Mezőgazdasági Szolgáltató, Termeltető Kft.„f.a.”
Székhely
2040 Budaörs, Feketesas utca 7/A..
Cégjegyzékszám
13-09-085776

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 7.Fpk.1095 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a PANEVIKO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-085776, székhely: 2040 Budaörs, Feketesas utca 7/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázat tévesen került kiírásra, az nem tartalmazott árat lényegesen befolyásoló tájékoztatást.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.1095 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 15 óra 30 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a PANEVIKO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-085776, székhely: 2040 Budaörs, Feketesas utca 7/A..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605448.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) PANEVIKO Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-085776, székhely: 2040 Budaörs, Feketesas utca 7/A..) Budapest Környéki Törvényszék 7.Fpk.1095/2020/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605448
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 15 óra 30 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 15 óra 30 perc

Ajánlati biztosíték összege: 870 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásában, Mindszent Külterület, 0321/19 hrsz. alatt szereplő, 3.1800 m2 alapterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint vezetékjog terheli.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 29 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 29 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 31 800 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 31 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2022. 02. 09. napján 10 órakor, helyszíne Mindszent, az ingatlan fekvése szerint. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 45 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 45 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában, a nyertes ajánlati összeg 1,5% + ÁFA-nak megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.

Az ingatlan vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon megtörtént, akik a hirdetmény közzétételét nem ellenezték.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605448/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 17. | 10:25 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2022. 02. 04. | 15:30 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2605448F3124 kommentje:

    Részt kívánok venni a megtekintésen.

  • || P2605448F1301 kommentje:

    Tisztelt Felszámolóbiztos! A megtekintésen a megadott időpontban részt kívánok venni.