Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 03. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 03. 15:00

Ismertető

Gépjármű beálló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlan-nyilvántartásában, Budapest XI. ker. Belterület, 3838/7/A/26 hrsz. alatt szereplő, 561 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonú teremgarázs megnevezésű ingatlan 4/50 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén holtig tartó haszonélvezeti jog, tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye valamint végrehajtási jog bejegyzés szerepel. A 4/50 tulajdoni hányad két db gépjármű beállót testesít meg, nevezetesen a P.21. valamint a P.25. szám alattit. A felszámoló az ingatlant felkereste, annak közös képviselőjével valamint a tulajdonostársakkal egyeztetett. A helyszíni szemle valamint a társasházzal és a tulajdonostársakkal történt egyeztetés során derült ki, hogy a teremgarázsban minden hely foglalt, a felszámoló a gépjármű beállókat birokba venni nem tudja. Ennek oka, hogy az ingatlant kivitelező és értékesítő társaság ugyanazon számú gépjármű beállókat kétszer értékesítette, és a helyben lakó két tulajdonos az adásvétel óta azokat használja. Mindkét adásvétel bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen tény okán a felszámoló az ingatlanhányadot birtokba venni nem tudta. A vevőnek az ingatlanhányad tulajdoni valamint birtokhelyzetét peres úton kell rendeznie.

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 15:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 15:00
Pályázat vége
2022. 02. 19. | 15:00
Ügyszám
5.Fpk.1723
EÉR azonosító
P2605790
Becsérték
3 500 000 Ft
Minimálár
2 450 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
HOLD-ING 2000 Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft„f.a.”
Székhely
1134 Budapest, Váci út 47. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-294751

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.1723 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a HOLD-ING 2000 KFT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-294751, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) HOLD-ING 2000 KFT „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-294751, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.1723/2019/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605790
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlan-nyilvántartásában, Budapest XI. ker. Belterület, 3838/7/A/26 hrsz. alatt szereplő, 561 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonú teremgarázs megnevezésű ingatlan 4/50 tulajdoni hányada.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén holtig tartó haszonélvezeti jog, tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye valamint végrehajtási jog bejegyzés szerepel.

A 4/50 tulajdoni hányad két db gépjármű beállót testesít meg, nevezetesen a P.21. valamint a P.25. szám alattit. A felszámoló az ingatlant felkereste, annak közös képviselőjével valamint a tulajdonostársakkal egyeztetett. A helyszíni szemle valamint a társasházzal és a tulajdonostársakkal történt egyeztetés során derült ki, hogy a teremgarázsban minden hely foglalt, a felszámoló a gépjármű beállókat birokba venni nem tudja. Ennek oka, hogy az ingatlant kivitelező és értékesítő társaság ugyanazon számú gépjármű beállókat kétszer értékesítette, és a helyben lakó két tulajdonos az adásvétel óta azokat használja. Mindkét adásvétel bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen tény okán a felszámoló az ingatlanhányadot birtokba venni nem tudta. A vevőnek az ingatlanhányad tulajdoni valamint birtokhelyzetét peres úton kell rendeznie.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 450 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs

Típus: gépkocsi beálló
Területe: 45 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 4/50

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 45 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): teremgarázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2021. 02. 09. napján 14 óra, helyszíne 1116 Budapest, Sopron út 65. pinceszint. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybe vételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló az ingatlanhányadot birtokba venni nem tudta. A vevőnek az ingatlanhányad tulajdoni valamint birtokhelyzetét peres úton kell rendeznie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a felszámoló az ingatlanhányadot birtokba adni nem tudja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában 150.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanhányad vonatkozásában a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlanhányad második alkalommal kerül meghirdetésre.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.
Nyilatkozzuk, hogy nem volt olyan jogosult, akit az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, értesíteni kellett volna.
Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2a) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 70%-a.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605790/tetelek.pdf