A nyertes ár
3 053 700 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 02. 19. 16:00

Ismertető

Nagykanizsai garázsok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/B/1 hrsz. alatt szereplő, 795 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 32/795 tulajdoni hányada. Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli. 2. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1847/37/A/1 hrsz. alatt szereplő, 669 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/44 tulajdoni hányada. Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a 1847/37/A/1 hrsz.-ú 1/44 tulajdoni hányadot a felszámoló nem lelte fel, a garázsbeállók felosztási tervében minden hely foglalt az alaprajz és a méretek alapján nincs annyi autóbeálló ahány tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban szerepel. Ezen tény okán a Pályázónak kell vállalnia a tulajdonostársakkal valamint a Társasházzal történő esetleges jogviták rendezését. Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli. 3. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/A/1 hrsz. alatt szereplő, 331 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/663 tulajdoni hányada. Tájékoztatjuk a T. Pályázókat, hogy a Nagykanizsa Belterület 1839/91/A/1 hrsz-ú, 1/663 arányú tulajdoni hányad egy maradványszám mert a 663 m2 maradék nélkül nem osztható, azaz a tulajdoni hányad a mélygarázs 1 m2-ét testesíti meg. Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli. 4. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 86/A/1 hrsz. alatt szereplő, 1220 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 114/3660 tulajdoni hányada. Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti négy ingatlanhányad tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, az ingatlanhányadokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 16:00
Pályázat vége
2022. 02. 19. | 16:00
Ügyszám
52.Fpk.3171
EÉR azonosító
P2605819
Becsérték
6 107 400 Ft
Minimálár
3 053 700 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
Zala-Baumeister Kivitelező, Tervező és Szolgáltató Kft „f.a.”
Székhely
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14
Cégjegyzékszám
01-09-194932

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 52.Fpk.3171 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 053 700 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2605819F8457
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2605819L6226
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52.Fpk.3171 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 19. 16 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52.Fpk.3171 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 16 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605819.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Zala-Baumeister Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-194932, székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3 em. 14) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3171/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605819
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 19. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 305 370 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/B/1 hrsz. alatt szereplő, 795 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 32/795 tulajdoni hányada.
Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli.
2. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1847/37/A/1 hrsz. alatt szereplő, 669 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/44 tulajdoni hányada.

Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy a 1847/37/A/1 hrsz.-ú 1/44 tulajdoni hányadot a felszámoló nem lelte fel, a garázsbeállók felosztási tervében minden hely foglalt az alaprajz és a méretek alapján nincs annyi autóbeálló ahány tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban szerepel. Ezen tény okán a Pályázónak kell vállalnia a tulajdonostársakkal valamint a Társasházzal történő esetleges jogviták rendezését.
Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli.
3. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 1839/91/A/1 hrsz. alatt szereplő, 331 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 1/663 tulajdoni hányada.

Tájékoztatjuk a T. Pályázókat, hogy a Nagykanizsa Belterület 1839/91/A/1 hrsz-ú, 1/663 arányú tulajdoni hányad egy maradványszám mert a 663 m2 maradék nélkül nem osztható, azaz a tulajdoni hányad a mélygarázs 1 m2-ét testesíti meg.
Az ingatlanhányadot végrehajtási jog terheli.
4. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nagykanizsa Belterület, 86/A/1 hrsz. alatt szereplő, 1220 m2 alapterületű, garázs megnevezésű ingatlan 114/3660 tulajdoni hányada.
Az ingatlanhányadot keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog valamint elővásárlási jog terheli.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti négy ingatlanhányad tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, az ingatlanhányadokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 107 400 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 053 700 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi gépjármű beálló

Típus: garázs
Területe: 795 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 32/795

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 795 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): társasházi gépjármű beálló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi gépjármű beálló

Típus: garázs
Területe: 669 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/44

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 669 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): társasházi gépjármű beálló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi gépjármű beálló

Típus: garázs
Területe: 331 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/663

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 331 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): társasházi gépjármű beálló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi gépjármű beálló

Típus: garázs
Területe: 1 220 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 114/3660

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 220 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): társasházi gépjármű beálló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja: 2022. 02. 09. napja 12 órakor, helyszíne: Nagykanizsa, az ingatlanok fekvése szerint.Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlanok megtekintésére nincs mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok értékesítése vonatkozásában 200.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanhányadok negyedik alkalommal kerülnek meghirdetésre.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.
Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

Két ingatlanhányadra elővásárlási jog került bejegyzésre, valamint minden ingatlan vonatkozásában a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti négy ingatlanhányad tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, az ingatlanhányadokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2605819/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 19. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 16:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2605819F2117 kommentje:

    Érdeklődnék ,hogy a tul. hányadok ténylegesen hány db létező garázshelyet jelentenek ? Üdv. BT

  • || Értékesítő kommentje:

    2 db