A nyertes ár
414 750 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 03. 03. 15:50

Ismertető

Csepel ingatlam

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest XXI. ker. kivett üzem

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 03. 03. | 10:00
Pályázat vége
2022. 03. 03. | 15:50
Ügyszám
39. Fpk.1047
EÉR azonosító
P2606857
Becsérték
348 240 000 Ft
Minimálár
400 000 000 Ft
Kikiáltási ár
400 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Fibona Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1022 Budapest, Bimbó út 51.
Cégjegyzékszám
01-09-305370

Adós adatai

Cégnév
Centrál Kőrös Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." „f.a.”
Székhely
1118 Budapest, Villányi út 89..
Cégjegyzékszám
01-09-975789

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 39. Fpk.1047 ügyszámú nyilvános pályázat, a Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 414 750 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2606857F9355
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2606857L5618
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szembeni, 39. Fpk.1047 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szembeni, 39. Fpk.1047 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló a(z) Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 39. Fpk.1047 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857

Az ártárgyalás kezdete: 2022. március 3. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2022. március 3. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39. Fpk.1047 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 21. 10 óra 00 perckor, a Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39. Fpk.1047 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 00 óra 00 perckor, a Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Fibona Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.), mint a(z) Centrál Kőrös Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-975789, székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89..) Fővárosi Törvényszék 39. Fpk.1047/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a Fibona Kft felszámoló K&H Banknál vezetett 10405004-50526872-81701013 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, közleményként csak az EÉR „F azonosító” számát kötelező feltüntetni. Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra, 2022. február 02. 24:00 óra.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: - A 17/2014. Korm. rendelet 13. §. (2) bek. szerint a pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja
- Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fenti bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt befizetési határidőben a pályázatban megjelölt ajánlati biztosíték összege hiánytalanul jóváírásra kerül, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
- A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig megfizetésre kerül.
- Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
- A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
- Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest XXI. ker. kivett üzem

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 348 240 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1,962 hektár
Állapota: bontásra váró
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 200209/2
Ingatlan postai címe: 1210 Budapest, Rákóczi Ferenc út 245..
Területnagyság: 1,962 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Centrál Kőrös Kft. f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdonlapjának III. részébe az alábbi bejegyzések kerültek:III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 287.000.0000.-Ft erejéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára III/12. Vezetékjog 20 m² nagyságú területre az ELMŰ Hálózati Kft. javáraIII/22. Jelzálogjog 130.000.000.-Ft és járulékai erejéig az I. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/23. Jelzálogjog 89.000.000.-Ft és járulékai erejéig a II. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/24. Jelzálogjog 110.000.000.-Ft és járulékai erejéig a IV. zálogjogi ranghelyen a Mexikói Farkas Kft. javáraIII/27. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 27.070.644.-Ft és járuléka erejéigIII/28. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.528.638.-Ft és járuléka erejéigIII/29. Egyetemleges jelzálogjog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 9.657.294.-Ft és járuléka erejéigIII/30. Végrehajtási jog a Budapest XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal javára 47.198.198.-Ft és járuléka erejéigA 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak, az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§.(2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés után. Érdeklődni és bejelentkezni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A minimálár ár az áfa összegét nem tartalmazza. Az adós a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítésére, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységére az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta, így az ingatlan értékesítése az adóalanyokra vonatkozóan a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint fordított adózás alapján történik. Magánszemély pályázó estében az áfa összegét a pályázó fizeti meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak tudomása van elővásárlási jogosultról.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázók az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A pályázónak a meghatalmazást az EÉR felületre fel kell tölteni, azt a felszámoló az ajánlattételi határidő lejártakor megtekinti.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát- a pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pénzügyi biztosítékokat, mely lehet banki fedezetigazolás, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, hitelintézet által nyújtott garancia - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,5%-a + áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn. A felszámoló a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi a pályázó által az EÉR rendszerben megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2606857/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 03. 03. | 15:50 || Az új ártárgyalás véget ért.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 414 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 414 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 414 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 414 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 413 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 413 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 413 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 413 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 412 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 412 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L5618 412 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:40 || P2606857L2788 412 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:39 || P2606857L5618 411 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:39 || P2606857L2788 411 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:39 || P2606857L5618 411 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:39 || P2606857L2788 411 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:38 || P2606857L5618 410 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:38 || P2606857L2788 410 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:32 || P2606857L5618 410 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 410 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 409 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 409 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 409 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 409 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 408 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 408 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 408 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 408 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 407 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 407 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 407 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 407 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 406 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 406 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 406 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 406 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 405 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 405 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 405 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 405 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 404 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L2788 404 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:30 || P2606857L5618 404 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L2788 404 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L5618 403 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L2788 403 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L5618 403 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L2788 403 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:29 || P2606857L5618 402 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:27 || P2606857L2788 402 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:25 || P2606857L5618 402 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:21 || P2606857L2788 402 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:21 || P2606857L5618 401 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:18 || P2606857L2788 401 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:15 || P2606857L5618 401 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:11 || P2606857L2788 401 000 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 15:02 || P2606857L5618 400 750 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 14:59 || P2606857L2788 400 500 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 10:01 || P2606857L5618 400 250 000 Ft licitet tett.

2022. 03. 03. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2022. 02. 21. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2606857F8499 kommentje:

    Van e elővásárlás?

  • || Értékesítő kommentje:

    Nincs tudomásunk elővásárlói jogosultságról.

  • || P2606857F6411 kommentje:

    .