A nyertes ár
43 065 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 02. 22. 10:00

Ismertető

fa feldolgozó üzem

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós kizárólagos tulajdonában álló, Encsencs belterület 406/2 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű, és az Encsencs belterület 406/7 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű ingatlant, valamint az adós társaság tevékenységéhez köthető faipari gépeket vagyonösszességként, kizárólag egyben.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 00:00
Pályázat vége
2022. 02. 22. | 10:00
Ügyszám
11.Fpk.21/2020
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2607115
Becsérték
78 300 000 Ft
Minimálár
43 065 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1022 Budapest, Bimbó út 51.
Cégjegyzékszám
01-09-920370

Adós adatai

Cégnév
"FAMILY-WOOD" Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..
Cégjegyzékszám
09-09-000602

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.21/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a "FAMILY-WOOD" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-000602, székhely: 4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 43 065 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2607115F3176
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2607115L7166
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.21/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 22. 10 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a "FAMILY-WOOD" „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-000602, székhely: 4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.21/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. február 4. 00 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.) felszámoló által a "FAMILY-WOOD" „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-000602, székhely: 4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607115.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51., levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 51.), mint a(z) "FAMILY-WOOD" „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-000602, székhely: 4254 Nyíradony, Acsádi utca 3..) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.21/2020/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607115
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 22. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 491 950 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a FAMILY-WOOD Kft. f.a. Takarékbanknál vezetett 68800123-11141369 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni , közleményként csak az EÉR „F azonosító” számát kötelező feltüntetni.
- Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 óra, 2022. február 02. nap 24:00 óra.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A 17/2014. Korm. rendelet 13. §. (2) bek. szerint a pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót a felszámoló az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a fenti bankszámlán a pályázati hirdetményben megjelölt befizetési határidőben a pályázatban megjelölt ajánlati biztosíték összege hiánytalanul jóváírásra kerül, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig megfizetésre kerül.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós kizárólagos tulajdonában álló, Encsencs belterület 406/2 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű, és az Encsencs belterület 406/7 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű ingatlant, valamint az adós társaság tevékenységéhez köthető faipari gépeket vagyonösszességként, kizárólag egyben.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 78 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 43 065 000 forint. (a becsérték 55%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gépjármű

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Tehermentes: nem NAV vh. jog
Mennyisége: 1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: fa megmunkáló gépek és berendezések

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem NAV vh. jog
Mennyisége: 15 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 9 624 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Encsencs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 406/2
Ingatlan postai címe: 4374 Encsencs, Bogáti 25/B.
Területnagyság: 9 624 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Family-Wood Kft. f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. sor Önálló szöveges bejegyzés alakult a 406 hrsz-ú ingatlan megosztásából 12. sor Végrehajtási jog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság (4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c) javára 10.924.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 13. sor Jelzálogjog magánszemély javára 17.900.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 14. Elidegenítési és terhelési tilalom Bejegyzett jelzálog biztosítása utalás III/13.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 593 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Encsencs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 406/7
Ingatlan postai címe: 4374 Encsencs, Bogáti út 25/F.
Területnagyság: 3 593 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Family- Wood Kft. f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. sor Önálló szöveges bejegyzés alakult a 406 hrsz-ú ingatlan megosztásából10. sor Vezetékjog az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.) javára bejegyezve 0.4 Kv-os közcélú légvezetékre vagy földkábelre, 21 m² területre 13. sor Végrehajtási jog a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság (4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c) javára 10.924.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 14. sor Jelzálogjog magánszemély javára 17.900.000.-Ft tőke és járulékai erejéig 15. Elidegenítési és terhelési tilalom Bejegyzett jelzálog biztosítása utalás III/13.

Ingatlan állapota: felújítandó

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthetősége után érdeklődni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár az áfa összegét nem tartalmazza. Az ingatlanok és az ingó eszközök értékesítésekor az áfa megállapítása külön-külön, a hatályos áfatörvény alapján történik. Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. 86 §. (1) bek. szerint mentes az adótól, az eszközök értékesítése a 142. §-a szerint fordított adózás alapján történik

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint banki átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: a pályázat eredményessé nyilvánításától számított 90 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik. A pályázók az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A pályázónak a meghatalmazást az EÉR felületre fel kell tölteni, azt a felszámoló az ajánlattételi határidő lejártakor megtekinti.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 120 napig fenntartja- a vállalt fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. - az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1,5%-a + áfa, de legalább 80.000.-Ft+áfa, mely költséget a vevő viseli.- a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn. A felszámoló a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően elvégezi a pályázó által az EÉR rendszerben megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.
A minimálár az áfa összegét nem tartalmazza. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607115/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 02. 22. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2022. 02. 04. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2607115F3176 kommentje:

    Van e elővásárlás?