Eredménytelenítés ideje
2022. 02. 03. 00:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2022. 02. 03. 00:00

Ismertető

Kunszentmárton üzlethelyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

5400 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4. fszt. 2. szám alatti, 2032/A/2 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan

Jelentkezési határidő
2022. 02. 03. | 00:00
Pályázat kezdete
2022. 02. 04. | 00:00
Pályázat vége
2022. 02. 21. | 12:00
Ügyszám
29.Fpk.190
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2607144
Becsérték
18 400 000 Ft
Minimálár
18 400 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Cégjegyzékszám
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév
KÖRÖS-PHARMA Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..
Cégjegyzékszám
16-09-010693

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 29.Fpk.190 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.) felszámoló által a KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.), mint a(z) KÖRÖS-PHARMA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-010693, székhely: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4/2..) Szolnoki Törvényszék 29.Fpk.190/2020/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. január 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607144
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. február 4. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 752 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) a Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára KÖRÖS-PHARMA Kft. „f. a.” pályázata közleménnyel ajánlati biztosítékként 2022. február 2-ig átutalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő befizetése. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

5400 Kunszentmárton, Alkotmány utca 4. fszt. 2. szám alatti, 2032/A/2 hrsz-ú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 18 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus: üzlethelyiség
Területe: 87 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 87 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 22.000.000,- Ft és járulékai erejéig. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Elidegenítési tilalom a jelzálogjog biztosítására. 3A Takarékszövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 4.000.000,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján az értékesítés mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2607144/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

  • || P2607144F9928 kommentje:

    Érdeklődnék hogy mennyi a bérleti díj és milyen időtávra szól a bérlet ?

  • || P2607144F5555 kommentje:

    .