Legmagasabb ajánlat
2 100 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2015. 05. 23. 12:00
Eredménytelen pályázat: Egyéb ok.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 05. 23. 12:00

Ismertető

ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Orvosi rendelő (20,8 m2) Szolnok Belterület 19329/A/1 hrsz. Eszmei hányad 2000/10000

Jelentkezési határidő
2015. 05. 08. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 05. 08. | 12:00
Pályázat vége
2015. 05. 23. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.16-14-000186
EÉR azonosító
P26199
Becsérték
4 200 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..
Cégjegyzékszám
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév
UROSZOLG Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
5000 Szolnok, Vidra utca 20..
Cégjegyzékszám
16 09 009940

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.16-14-000186 ügyszámú nyilvános pályázat, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a UROSZOLG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 009940, székhely: 5000 Szolnok, Vidra utca 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
alacsony ajánlati vételár

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.16-14-000186 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a UROSZOLG Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 009940, székhely: 5000 Szolnok, Vidra utca 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.16-14-000186 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 12 óra 00 perckor, a Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..) felszámoló által a UROSZOLG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 009940, székhely: 5000 Szolnok, Vidra utca 20..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P26199.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Concurs Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4.., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady E. utca 4..), mint a(z) UROSZOLG Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 009940, székhely: 5000 Szolnok, Vidra utca 20..) Szolnoki Törvényszék 6.Fpk.16-14-000186/17.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P26199
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 210 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának 3%-ának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig az UROSZOLG Kft. „f.a.” K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402805-50526775-71871009 sz. számlájára (közlemény rovatba: UROSZOLG Kft. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Orvosi rendelő (20,8 m2)
Szolnok Belterület 19329/A/1 hrsz.
Eszmei hányad 2000/10000

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 200 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére vonatkozólag információk Pesti Tibor felszámolóbiztostól kérhetők a +36-70/9423-796-os telefonszámon hétköznap 9-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P26199/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 05. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 05. 08. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.