Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2022. 05. 12. 15:24
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2022. 05. 12. 15:24

Ismertető

Ingatlan, műszaki berendezések és árukészlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlan, műszaki berendezések és árukészlet

Jelentkezési határidő
2022. 05. 26. | 10:00
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 10:00
Pályázat vége
2022. 06. 13. | 16:00
Ügyszám
5.Fpk.65
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2638576
Becsérték
521 414 000 Ft
Minimálár
521 414 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév
STYL FASHION Ruhaipari Kft.„f.a.”
Székhely
9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Cégjegyzékszám
18-09-112557

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 5.Fpk.65 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a STYL FASHION Ruhaipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109), mint a(z) STYL FASHION Ruhaipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.65/2020 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2638576
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 13. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni a Styl Fashion kft. f.a. Magnet Bank Zrt-nél vezetett, 16200106-11676115-00000000 számú bankszámlájára, oly módon, hogy az átutalás 2022. május 5. napján 10 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben a pályázat EÉR azonosítószámát és saját felhasználói azonosítószámot szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az a Pályázó, aki a megadott határidőn belül az ajánlati biztosíték összegét nem fizeti meg, és/vagy a közleményben téves adatot közöl, a pályázatból kizárásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan, műszaki berendezések és árukészlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 521 414 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 521 414 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szociális helység

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 030,18 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 50 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/2
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 1 030,18 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szociális helység

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL FASHION kft f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1, 3-9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Jelzálogjog a P + K Tex Szolgáltató kft javára 20.000.000, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzemi épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 197,98 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 141 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/3
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 3 197,98 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzemi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1, 3-9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzemi épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 148,77 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 62 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/5
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5..
Területnagyság: 1 148,77 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzemi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION kft f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Elővásárlási jog a 7311/A/1, 3-9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzemi épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 725,5 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 85 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/6
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 1 725,5 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzemi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1, 3-9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 30.000.000, -Ft kölcsön és járulékai erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Raktár épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 227,3 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 37 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/7
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 1 227,3 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Raktár épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1-6, 8-9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzemi épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 860,51 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 41 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/8
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 860,51 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzemi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1-7, 9, 11-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus: ipari ingatlan
Területe: 141,53 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 5 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/19
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 141,53 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1-9, 11-18, 20-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaépület

Típus: iroda
Területe: 27,63 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/20
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 27,63 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Irodaépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1-9, 11-19, 21-22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Raktárépület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 257 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7311/A/21
Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Területnagyság: 257 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Raktárépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: STYL fASHION Kft. f.a.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Elővásárlási jog a 7311/A/1-9, 11-20, 22 hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.- Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Prevent Workout kft. javára 100.000.000, -Ft erejéig.- Jelzálogjog a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági és Adó Osztály javára 18.181.141, -Ft tőketartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog a Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 270.865.800, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.- Végrehajtási jog Magyar Állam (nevében eljár a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága) javára 347.629.015, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan a 7311 hrsz-ú telken található albetét, amely részben vagy egészben egybeépült más ingatlanokkal.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műszaki berendezések, gépek

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem - Végrehajtási jog a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára 283.692.188, -Ft erejéig. - Egyetemleges jelzálogjog a PK Invest Ingatlan Zrt. v.a. javára 100.000.000, -Ft erejéig.
Mennyisége: 729 db
Becsérték: 68 474 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető, kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért napi nettó 70.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás), - tudomásul vételi nyilatkozat az üzemeletetési szerződés fennállásáról,- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetési szerződés alapján a szolgáltatás folyamatos fenntartását a szerződésben meghatározott határidőig vállalja. - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, akik az azonosításhoz szükséges személyes iratokat az EÉR rendszerbe az eljáráshoz feltöltik 2022. május 5. napján 10 óráig. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000, -Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A nettó minimálár 521.414.000, -Ft, - azaz nettó ötszázhuszonegymillió-négyszáztizennégyezer forint. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.
Pályázónak az adásvételi szerződésben a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vagyontárgyat terhelő esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat, a környezeti terhek rendezését, közte a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésének kötelezettségét az Eladótól átvállalja. A pályázónak az adásvételi szerződésben – fentiekkel összefüggésben – kijelenteni szükséges, hogy felelőssége teljes tudatában, feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja az ingatlanon bármikor folytatott, minden gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan, bármely használó (Eladó és jogelődjei, bérlők, egyéb jogcímen jogosan vagy jogellenesen használók, stb.) által okozott valamennyi esetleges környezeti teher rendezését és elhárítását, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését, valamint az esetleges környezeti tehermentesítés lefolytatását és annak költségeit, továbbá a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának saját költségen történő biztosítását.
A hirdetményben eladásra kínált ingatlan esetében a második értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.
A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2638576/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 05. 12. | 15:24 || A pályázat érvénytelenítve lett.