A nyertes ár
69 930 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2022. 06. 11. 13:58

Ismertető

Szerencsi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

3900 Szerencs, belterület 1949/44 helyrajzi számon nyilvántartott kivett, gazdasági terület

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 05. 27. | 13:58
Pályázat vége
2022. 06. 11. | 13:58
Ügyszám
54.Fpk.1.826
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2668025
Becsérték
99 900 000 Ft
Minimálár
69 930 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév
BHD Cukorgyártó és Megújuló Energia Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1134 Budapest, Váci út 47. B ép. Ü-1 lh.
Cégjegyzékszám
01 10 140207

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 54.Fpk.1.826 ügyszámú nyilvános pályázat, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5) felszámoló által a BHD Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 140207, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép. Ü-1 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 69 930 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2668025F9331
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2668025L5002
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 54.Fpk.1.826 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. június 11. 13 óra 58 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5) felszámoló által a BHD Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 140207, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép. Ü-1 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 54.Fpk.1.826 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. május 27. 13 óra 58 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5) felszámoló által a BHD Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 140207, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép. Ü-1 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668025.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5), mint a(z) BHD Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 140207, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B ép. Ü-1 lh.) Fővárosi Törvényszék 54.Fpk.1.826/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. május 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668025
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. május 27. 13 óra 58 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 11. 13 óra 58 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 197 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással „BHD Zrt „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített Raiffeisen Banknál vezetett 12011375-01732679-00200003 számlaszámú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

3900 Szerencs, belterület 1949/44 helyrajzi számon nyilvántartott kivett, gazdasági terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 99 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 69 930 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági terület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 47 576 m²
Állapota: Elhanyagolt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 99 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szerencs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1949/44
Ingatlan postai címe: 3900 Szerencs, hrsz. 1949/44
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett gazdasági terület
Területnagyság: 47 576 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett gazdasági terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: BHD Cukorgyártó és Megújuló Energia Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"1134 Budapest, Váci út 47. B. ép. Ü-1. lház.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog, árverés kitűzése, végrehajtási jog a NAV javára, jelzálogjogok Szerencs Város Önkormányzata javára, végrehajtási jog a Magyar Állam javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Megközelíthetősége nehézkes, mivel csak zúzottköves keskeny "sárrázón” keresztül földúton közelíthető meg. A korábbi képviselő tájékoztatása szerint a humuszréteget eltávolították, részben pedig már feltöltésre került a korábban tervezett utak és épületek helyén. A terület kb. 2/3-ad része feltöltést igényel. A telken egy térképezetlen kb 1 m átlagos magasságú, vasbeton falazat épületmaradvány található.

Ingatlan állapota: Elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázónak a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül átutalással kell megfizetnie. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. § (4), valamint a 49/D. (8) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 120 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 70 %-a. Az ingatlan tulajdonosát jelenleg évi 9.906.750 Ft összegű telekadó fizetési kötelezettség terheli, továbbá az ingatlan a Szerencsi Ipari Park területén található, mely fenntartási költség fizetési kötelezettséget vonhat maga után. Kiíró rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő élhet a vevőkijelölés jogával. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2668025/tetelek.pdf

Licitnapló

2022. 06. 11. | 13:58 || A pályázat véget ért.

2022. 05. 27. | 13:58 || A pályázat megkezdődött.